BUZZ talks
 

BUZZ talks si kladou za cíl osvětu veřejnosti v oblasti udržitelnosti. Organizované akce probíhají ve většině případů formou diskusních večerů za účasti odborníků na daná témata. Videozáznamy z akcí naleznete ve spodní části této stránky. Aktuálně připravujeme také veletrh pro studenty a absolventy VŠ zajímajících se o udržitelnost a hledající uplatnění v této oblasti.

Cover nejnižší ořez


PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ UDRŽITELNOSTI

... aneb 40 praktických rad jak žít svůj život ještě udržitelněji.

Příručka byla vypracována pro Veletrh Uplatni.se 2016 za spolupráce Greenglasses, BUZZ talks, INCIEN a za finanční podpory programu SmartUp Nadace O2.


Veletrh Uplatni.se v oblastech udržitelného podnikání

Čím se odlišujeme od ostatních veletrhů pracovních příležitostí?

Veletrh se jako první věnuje tématu udržitelnosti napříč obory a vysokými školami. Umožňuje všem zájemcům o tuto problematiku představení různých pohledů a nalezení vhodného uplatnění.

Mimo pracovní příležitosti nabízí veletrh také možnosti uplatnění při studiu např. formou praxe či stáže v konkrétních firmách.

Veletrh je zaměřen na mladé lidi, zejména studenty a absolventy vysokých škol a klade si za cíl:

1

Pomoci mladým lidem nalézt vhodné zaměstnání či stáž pro seberealizaci v oblasti udržitelného podnikání (firmy a neziskové organizace vybíráme s citem ve spolupráci s našimi zkušenějšími partnery).

2

Dát studentům příležitost se seznámit na vlastní kůži s lidmi, kteří již něco v jejich oboru dokázali.

3

Motivovat mladé lidi k investování času a energie do oblasti, ve které vidí smysl a pomoci jim nalézt cestu k jejich uplatnění.

4

Vytvořit prostor pro účinný networking mezi mladými lidmi, firmami, neziskovými organizacemi i zájmovými spolky.

Třetí ročník veletrhu Uplatni.se proběhl dne 22. listopadu 2016 tentokráte porpvé v Praze. Za hojné účasti se ve Studiu ALTA setkali aktivní mladí lidé se zájmem o udržitelné podnikání s inspirativními řečníky, lektory workshopů a firmami, které účastníkům nabídly spolupráci. Fotky a videa z akce lze najít na Facebookových stránkách BUZZ talks.

 

BUZZ talks jsme založili v květnu 2015 jako studentský projekt s cílem osvěty veřejnosti v rámci aktuálních témat týkajících se udržitelnosti. Doposud byly BUZZ talks realizovány zejména v rámci večerních diskusních setkání s odborníky, jejichž principem bylo kreativní setkání jednotlivců, zástupců firem, veřejného sektoru, akademiků a veřejnosti, jejichž výstupem jsou skutečné návrhy, které mohou být uvedeny do praxe právě díky spolupráci jednotlivých zainteresovaných stran (podrobněji viz níže). Aktuálně se také zaměřujeme na mladé lidi a studenty hledající své uplatnění v udržitelném podnikání (viz informace k Veletrhu). BUZZ talks tímto mohou dále sloužit jako platforma pro uplatnění a navazování funkčních pracovních vztahů v oblasti životního prostředí a jeho udržitelnosti.

Jak to všechno začalo

Myšlenka BUZZ talks se zrodila v květnu 2015, kdy naše koordinátorka Anežka narazila v Holandsku na Soňu (Institut Cirkulární Ekonomiky). Společně zjistily, že mají podobné cíle v tom, čemu chtějí věnovat energii, a proto se rozhodly spolupracovat a rozjet nový projekt BUZZ talks. A byl na světě koncept – přednášky a diskuse na aktuální témata, zejména environmentální. Dali jsme dohromady organizační tým a požádali o grant na realizaci z programu SmartUp od Nadace O2.
Po schválení konceptu a přiklepnutí grantu jsme horlivě začali s přípravami prvního bloku – 4 večerů na společné téma „Plýtvání jídlem“.

O tom jak probíhaly přípravy a jak dopadla realizace se můžete dočíst na našem blogu SmartUp

Celkové shrnutí včetně odkazů na videa pak v článku na Zajimej.se

 

Chcete být pravidelně informováni o aktivitách a akcích BUZZ talks? Sledujte nás na Facebooku!

Kontakt

 

Ing. Anežka Horynová
Koordinátorka projektu
anezka@buzztalks.cz
+420 721 383 618

PODĚKOVÁNÍ

Untitled-1

 

Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. za záštitu a odborné poradenství.

Greenglasses a Glopolis za spolupráci a poradenství.

Tomáši Slavíkovi za profi nafocení akcí.

MotivP za profi natáčení a sestříhání videozáznamu z akcí.

Báře Kebové za aktivní participaci na organizačním zajištění akce a dalším dobrovolníkům, kteří jsou do organizace a dalších přípravných činností zapojeni.

Všem nejmenovaným dobrovolníkům za pomoc s organizací.

One thought on “BUZZ talks

Napsat komentář