ODPAD ZDROJEM 2017Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. Vás zve na druhý ročník konference

ODPAD ZDROJEM 2017


aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni,


která se bude konat 30. - 31. března 2017
v prostorách Fabrika hotelu v Humpolci.

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé kroky, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj.

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Tentokrát jsme se rozhodli podívat se na obce komplexně a nabídnout řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY.

Našim cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představíme fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.


Co je oběhové hospodářství a proč se jím v obci zabývat?

Oběhové hospodářství je strategií udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Dokonalé uzavírání toků materiálů a energie je udržitelným modelem, jež přináší prosperitu výrobcům i spotřebitelům a je ohleduplný k životnímu prostředí. Je alternativou měnící současný systém směrem konkurenceschopnému a zejména udržitelnému hospodářství.

Jaká jsou hlavní témata?

Konference přinese aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v následujících čtyřech oblastech:


ODPADY

Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční).


ENERGIE

Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie.


VODA

Úspory vody na úrovni samospráv i domácností, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody.


STAVBY

Budování nových komunikací, výstavba budov či různých technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních.

Pro všechna témata budou představeny i modely efektivního financování kombinující vlastní a cizí kapitálové zdroje včetně dotačních možností v období roku 2017.


Komu je konference určena?

Konference je určena všem zástupcům samospráv (starostům či vedoucím pracovníkům odboru životního prostředí, příp. technických služeb), zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií. Na konferenci můžete potkat také zástupce vlády, kontrolních orgánů, firem i neziskových organizací, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

Jaké jsou účastnické poplatky?

Registrace na oba dny konference (30. - 31. 3. 2017):

Cena při registraci od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 ............................ 3200 Kč

Cena při registraci od 1. 3. 2017 ...................................................... 3400 Kč

Registrace pouze na jeden den konference:

30. 3. 2017 (limitovaný počet míst) ................................................. 2000 Kč

31. 3. 2017 (limitovaný počet míst) ................................................. 1800 Kč


Ceny vložného jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje workshopy, exkurze, program konference, obědy a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují zvlášť. V případě storna registrace do 25. 3. 2017 si účtujeme 10 % z fakturované částky. V případě storna registrace po 25. 3. 2017 si účtujeme 100 % fakturované částky.


Proč právě ODPAD ZDROJEM 2017?

Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje fungování obcí a měst a zavádění oběhového hospodářství do praxe. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebude ani exkurze k tématu.


Jak se přihlásit?

REGISTRACE ZDE

V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se prosím Soně Jonášové ředitelce Institutu Cirkulární Ekonomiky a koordinátorce programu konference, email sona@incien.org, tel: +420 721 041 450, nebo Kateřině Kolské, koordinátorka konference ODPAD ZDROJEM 2017 email: katka@incien.org; tel: +420 724 830 559.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.