4 akční kroky k cirkularitě ve veřejných i soukromých zakázkách

Téma cirkulární ekonomiky ve veřejných a soukromých zakázkách se stalo prioritním tématem jak pro spolek Změna k lepšímu, kde je INCIEN jedním ze zakládajících členů, ale současně je jedním z hlavních programů INCIEN pro rok 2021. Aktuálně se tak nabízí konkrétní akční kroky, se kterými můžete začít ať už jste zástupce firmy či zadavatele a máte zájem o aktuální informace, vzdělávání a sdílení s cílem nenechat si ujít nic podstatného.

REGISTRUJTE SE NA: Circular and Innovative Public Procurement: Know-how transfer between the Netherlands and Czechia. Dovolte nás pozvat Vás na seminář o cirkulární ekonomice ve veřejných zakázkách zaměřený na oblast stavebnictví. Webinář stojí na principech přenosu praktických zkušeností mezi českými a holandskými partnery a navazuje na iniciativu Memorandum: cirkulární zadávání veřejných i soukromých zakázek a koná se již 12. května ve 14:00. Doporučujeme včasnou registraci. Vhodný jak pro zadavatele, tak dodavatele řešení v oblasti stavebnictví, doporučujeme i pro studenty a zájemce o téma, bezplatný vstup:  https://incien.org/cpp_event/

PŘIDEJTE SE: Ať jste dodavatelem konkrétních řešení či zadavatelem, přidejte se k první české dobrovolné cirkulární dohodě:  Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných i soukromých zakázek. Cílem INCIEN je tímto krokem navázat na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty. V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že během doby platnosti podpisu každý z nich nasdílí zkušenosti (tzv. lessons learned) nebo připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde byl nebo bude využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet mezi členy a dalšími aktéry a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. Vstup bezplatný, vše o memorandu najdete zde: https://incien.org/memorandum/

DOPLŇTE ODBORNÉ ZNALOSTI: Podpis memoranda není podmíněn, avšak skvěle se doplňuje s unikátním vzdělávacím Kurzem cirkulárního zadávání. Ten vznikl na základě poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity a veřejného i soukromého zadávání. Registrace: https://incien.org/cirkularni-zadavani/

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ZMĚNY K LEPŠÍMU: V rámci aktivit spolku jsme si zvolili téma cirkularity v zakázkách společně se závazky k nulovému skládkování produkovaného odpadu jako dvě priority pro rok 2021. Akční skupina cirkulární zakázky se pravidelně každý měsíc setkává a v rámci sudých měsíců účastníci nabírají zkušenosti na seminářích a v rámci lichých sdílejí vlastní zkušenosti v rámci tzv. Master mind skupin. Na akční skupinu navazují i další aktivity v ostatníc programech Změny k lepšímu. Více na www.klepsimu.cz

Sdílejte tento článek na sociálních sítích