Partner programu Cirkulární bioekonomika

Skupinu HUTIRA tvoří více než desítka společností, která spojuje jediná filozofie. Značka HUTIRA znamená dělat věci poctivě a šetrným způsobem. Bez ohledu na to, zda se jedná o plynárenství, vodárenství, nebo průmysl. Kvalitní know-how, profesionální přístup a špičková kvalita nabízených produktů řadí skupinu HUTIRA mezi odborníky, kteří mění představy ve skutečnost.

Partner programu Cirkulární bioekonomika

Společnost JRK Česká republika byla založena v roce 2012 s posláním zlepšit odpadové hospodářství. Spolupracuje s obcemi a městy po celé ČR, kterým je partnerem v odpadovém hospodářství.

Partner programu Cirkulární zadávání

Nadace Komerční banky Jistota podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti. Podílí se na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a společnost.