Společnost CIRA Advisory se zaměřuje na zavádění principů cirkulární ekonomiky do firemního prostředí. Vznikla jako dceřiná společnost Institutu cirkulární ekonomiky v roce 2019, spolupracujeme na konkrétních projektech.

Tento text bud enahrazen textem novým od Žandy.

Cyrkl je český startup, který funguje jako digitální odpadové tržiště. Klade si za cíl propojovat nabídku a poptávku v oblasti odpadů, druhotných surovin a vedlejších produktů výroby, a zpřehlednit tak nakládání s odpady.