Obec 2030 představuje projekt pro pomoc modernizace obcí v oblasti technologií, energetiky, kvality ovzduší i života občanů. V duchu motta Pomáháme obcím předběhnout města se Obec 2030 snaží pozitivně motivovat obce k implementaci soběstačných, chytrých, úsporných i zodpovědných řešení a seznamovat širokou veřejnost s těmito řešeními prostřednictvím sdílení dobré praxe.

S Impact Hub spolupracujeme na akceleračním programu Climate Challenge, který podporuje začínající firmy a organizace aktivní v environmentální a sociální oblasti. Společně koordinujeme i evropský projekt Climate-KIC.

Odborný časopis Odpadové fórum vychází již od roku 2000. Věnuje se odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování), komunální a průmyslové ekologii.

Advokátní kancelář KROUPAHELÁN je rodinná firma se zastoupením v Praze i v Brně, která si zakládá na odbornosti, kvalitě, dodržování termínů a dlouhodobých vztazích.