Cirkulární textil

Jenom v České republice skončí ročně na skládce nebo ve spalovně až 200.000 tun odpadního textilu. Nebo je to 80.000 tun? Nejasnosti či nejednotnost v datech představují zásadní bariéru pro jakékoli systémové zlepšení v oblasti nakládání s odpadním textilem. Naším cílem je tyto mezery odstranit, aktivizovat klíčové aktéry pro řešení problematiky textilního odpadu, a nastartovat tak změnu k reálnému uzavření materiálových toků. Ať už jde o 80.000, nebo 200.000 tun, žádný textil na skládku zkrátka nepatří.

 

Jméno a příjmení

funkce