Cirkulární bioekonomika

Občané České republiky ročně vyprodukují přes milion tun bioodpadu. Většina ho končí na skládkách odpadů – tam se rozkládají a do atmosféry se uvolňuje tolik metanu, že jeho podíl na vypuštěných skleníkových plynech celé republiky činí 4,4 %, tedy asi jako 2,9 milionu osobních automobilů. Přitom bioodpad je cenná surovina, kterou můžeme zcela využít. Program si klade za cíl umožnit spolupráci mezi klíčovými hráči, inspirovat pomocí příkladů dobré praxe a přinést návrhy pro eliminaci plýtvání bioodpadem.

Petr Novotný

manažer projektu