Advokacie

Našim cílem je nestranně, proaktivně, systematicky a dlouhodobě hájit zájmy cirkulární ekonomiky na národní úrovni. Chceme prosazovat a připomínkovat dílčí legislativní opatření a zákony, které povedou k implementaci prvků cirkulární ekonomiky do praxe, především pak těch, týkajících se odpadového hospodářství. Pilíř Advokacie vnímáme jako klíčový nástroj pro zástupce státní správy, politické představitele, ministerstva, hospodářské a společenské aktéry. Nabízíme spolupráci, partnerství a společné hledání řešení.

Máte otázku?

Chcete se o advokacii dozvědět více? Neváhejte se na nás obrátit.

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org