Představení akademie

Od svého vzniku v roce 2015 INCIEN uspořádal stovky odborných školení a přednášek ve firmách, v obcích či na školách.

V roce 2020 INCIEN konsolidoval své vzdělávací a osvětové aktivity do INCIEN Akademie, protože chce i nadále zvyšovat v České republice povědomí o tématech a globálních trendech cirkulární ekonomiky. Zároveň se ale snaží cílit na takové cílové skupiny, které jsou následně schopné získané znalosti multiplikovat a aplikovat v praxi. Hlavní aktivitou Akademie je v současnosti online kurz Cirkulární zadávání.

Další vzdělávací aktivity

V rámci Akademie pořádáme také další vzdělávací aktivity. Patří mezi ně program Strážce planety určený pro mateřské školy a základní školy, ale i přednášky pro vysoké školy nebo firmy.

Nabízíme možnost individuálních přednášek v tématech, které nám jsou vlastní. V případě zájmu nás kontaktujte na dagmar@incien.org.

Staňte se partnerem INCIEN Akademie

Vzdělávací a osvětové aktivity vnímáme jako nutný předpoklad toho, aby se cirkulární ekonomika dostala do obecného povědomí, aby jí byl věnován potřebný výzkum a vývoj a aby se od slov přikročilo také k činům.

Narážíme však na různá praktická omezení – například na školách, které často nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Pro své vzdělávací aktivity proto hledáme podporovatele, kteří by umožnili jejich dlouhodobou finanční udržitelnost. Máte-li zájem Akademii finančně podpořit, kontaktujte prosím Dagmar Milerovou Práškovou.

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org