30 měsíců práce pro cirkulární stavebnictví. BUS-GoCircular sdílí know-how pro všechny

Koncem února jsme uzavřeli jednu z kapitol o cirkulárním stavebnictví, která se v INCIEN psala celých 30 měsíců. Během této doby se na mezinárodním projektu BUS-GoCircular z výzvy HORIZON 2020 podílelo mnoho partnerů ze 7 evropských zemí.

Co vlastně název projektu vyjadřuje? BUS je zkratka pro BUILD UP Skills, strategickou iniciativu zahájenou Evropskou komisí v roce 2011 v rámci programu Intelligent Energy Europe. Primárním cílem této iniciativy bylo zvýšit počet vyškolených a kvalifikovaných stavebních odborníků v celé Evropě, aby mohli zajišťovat renovace budov s vysokou energetickou náročností a také nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Vzdělávací témata byla pestrá
Zpracovávali a předávali jsme informace o tom, jak je důležitá udržitelnost a s ní spojená cirkulární ekonomika a jak se základní principy cirkulární ekonomiky dají aplikovat do oboru stavebnictví. Věnovali jsme se významu digitálních nástrojů, pestré škále biologických a nekonvenčních stavebních materiálů a všem novinkám, které pomalu mění ráz stavebního průmyslu. Snažili jsme nahlédnout za tradiční pojetí stavebního sektoru, jak ho známe dnes. Díky spolupráci s Fakultou stavební ČVUT jsme mohli propojit perspektivní studenty se zajímavými odborníky z architektonické a dodavatelské sféry v podobě mentoringového programu. Na evropské úrovni bylo vyškoleno celkem 115 nových lektorů, kteří mohou na svou účast v projektu navázat a rozšiřovat tak síť cirkulárních dovedností ve stavebnictví. Některé z projektových výstupů se také dostaly do sylabů předmětů na Fakultě stavební ČVUT.

 

Jak naše úsilí posunulo certifikaci a praxi v oblasti cirkulárního stavitelství?
A jak aplikovat naše výsledky a podpořit smysluplnou cirkulární transformaci ve vašem oboru?
Výstupy mezinárodní spolupráce najdete zde.

Cover foto: Amir Hosseini, Unsplash.com

Sdílejte tento článek na sociálních sítích