Creative Commons

Poučení o autorství a licencích

Není-li na těchto stránkách uvedeno jinak, je autorkou zde vyvěšených fotografií Soňa Jonášová, která tyto fotografie uvolňuje k použití pomocí licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 - tedy "užití pouze s uvedením autora, nikoliv pro komerční účely a při úpravě vždy sdílejte s licencí, pod níž je sdíleno původní autorské dílo."

Abyste dostáli náležistostem uvedeným v licenci, bez jejichž dodržení nesplňujete podmínky pro udělení licence a tím pádem nesmíte obrázek užívat, je třeba dodržet 4 klíčové body: TASL - Title, Author, Source, License. Obrázek samotný a příslušnou licenci je třeba přiložit pomocí odkazu či webovou adresou licence v plaintextu. Pro typ licence Share-Alike (SA) je navíc třeba uvést autora nového díla a poučení o licenci, pod kteroužto nové dílo vzniklo, stejně jako je nutno naznačit změny, které v původním díle autor nového díla provedl, pokud původní dílo upravil.

Attribution, aneb jak správně označit zdrojový obrázek

Jedna z vyhovujících variant kódového zápisu zní:

<a href=http://sourceaddress.com/source.jpg target=blank>Title of the picture</a>, Soňa Jonášová, <a href=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ target=blank>CC BY-NC-SA 4.0</a>. Cropped and Remixed by Rostislav Andrlík, licensed under <a href=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ target=blank>CC BY-NC-SA 4.0</a>.

Provedený kód pak vypadá následovně:

Title of the picture, Soňa Jonášová, CC BY-NC-SA 4.0. Cropped and Remixed by Rostislav Andrlík, licensed under CC BY-NC-SA 4.0.