Cesta k cirkulární budoucnosti? Spolupráce s firmami

V Česku stále panuje zažitá představa, že firemní a neziskový sektor jsou dva oddělené světy, a jejich propojování mnohdy budí podezření. Přitom jsou to dvě strany jedné mince, které by k sobě naopak měly nacházet cestu a vzájemně si vypomáhat v cestě za lepší budoucnostní, která bude stabilnější a v níž budou prosperovat jak podnikatelé, tak společnost a životní prostředí.

Při hodnocení našich aktivit je pro nás v INCIEN vždy zásadní, aby naše kroky měly reálný dopad, který bude pozitivní. Během 5 let naší existence jsme se proto spojili s celou řadou inspirativních firem i jednotlivců, díky kterým se nám podařilo do praxe zavést zásadní změny a propojovat i samotné firmy navzájem, což bylo impulsem k mnoha inovativním projektům.

Odpady v obcích a založení projektu Zálohujme

Od začátku fungování INCIEN spolupracujeme s firmou JRK, která se věnuje odpadovému hospodářství v obcích. Společně jsme v roce 2017 odstartovali projekt Obce na cestě k méně odpadu, což byl transformační projekt odpadového hospodářství obcí postaven na kompletních analýzách a implementaci digitálních nástrojů pro optimalizaci třídění a dalšího využití odpadů. Firma následně program transformovala do vlastního projektu „Partnerství“, kde namísto dodávání technologií poskytují firmám kompletní služby a opravdové partnerské vztahy.

S firmou MATTONI, kteří u nás od roku 2017 navštěvovali Kurz cirkulární ekonomiky, jsme po jeho skončení začali diskutovat téma možnosti zavedení záloh pro PET lahve a jiné obaly na nápoje. Společně jsme založili projekt Zálohujme, který je od roku 2018 lídrem diskuse o zálohovacím systému v České republice. Firma od té doby aktivně realizuje také konkrétní příklady v cirkulární ekonomice včetně revize odpadového systému vlastní výroby.

Propojováním k inovativním projektům

S firmou Nafigate Corportion od roku 2018 diskutujeme množství využívání odpadních olejů recyklovaných do bioplastů vysoké kvality. Po úspěšné spolupráci při definici využití daného materiálu (oproti původní volbě jednorázových plastů, která by však byla stále necirkulárním řešením) nyní realizujeme analýzy materiálových toků kávové sedliny v České republice, připravujeme společné výzkumné projekty a spojili jsme síly i v podobě vstupu Lenky Mynářové do správní rady INCIEN.

Schopnost cíleně propojovat vhodné partnery se nám osvědčila při propojení firem SKANSKA a ERC-TECH na naší konferenci ODPAD ZDROJEM. Cílem akce je inspirovat, informovat o novinkách a propojovat klíčové aktéry v oblasti cirkulární ekonomiky. Tyto dvě firmy – nadnárodní developer a stavební společnost a lokální firma s unikátním know-how – se na základě našeho doporučení propojily a dnes spolu realizují unikátní projekt Rebetong – recyklaci stavebních materiálů do nových produktů.

V sekci startupů aktivně spolupracujeme a pomáháme projektům, které, dle našeho názoru, přispívají k fungování cirkulární ekonomiky u nás, a jejich výsledky a pozitivní dopady jsou replikovatelné ve světě. Příkladem takového projektu je CYRKL, kterému kromě medializace pomáháme s napojováním na klíčové partnery či budoucí zákazníky. CYRKL je pro nás skvělým příkladem pozitivní změny ve statickém fungování zdejšího odpadového hospodářství.

Inspirativních synergií bylo za dobu existence Institutu mnoho a další neustále přibývají – hlavním zdrojem jejich vytváření je konference Odpad zdrojem, která se letos bude konat 2. a 3. září. Připojte se k nám a začněte budovat smysluplná partnerství. Vyžaduje to možná o něco více energie a času, výsledné myšlenky a z nich vzešlé projekty by ale bez otevření se jiným pohledům a směrům smýšlení nikdy nevznikly.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích