Cirkulární (bio)ekonomika: uzavřeme kruh pro dřevo & slámu?

V rámci projektu TAČR ÉTA Cirkulární ekonomika jako příležitost proběhly v úterý 8.6.2021 dva kulaté stoly odborníků.

ZÁZNAM DEBATY MŮŽETE SHLÉDNOUT NA TOMTO ODKAZU.

10:00 – 12:00 Dopolední kulatý stůl na téma „Ne-cyklus dřeva“, kde řešili experti z oboru současnou krizi v lesnictví a možná řešení pro změnu. Na panelu mimo vystoupil Jakub HRUŠKA (přírodovědec a vysokoškolský pedagog), Luděk SZORÁD (Kloboucká lesní), Daniel PITEK (soukromý zemědělec) nebo Martin HÁJEK (Teplárenské sdružení). Panelisté vedli moderovanou diskuzi nad tezemi:

  • Může se stát, že se dřevo stane kriticky nedostupnou surovinou?
  • Jsme dostatečně bohatí na to, abychom si mohli dovolit vytěžené dřevo prodávat levně a s nízkou přidanou hodnotou?
  • Otočí kůrovcová kalamita minci a stane se ze sektoru vázající uhlík producent desetiny českých emisí?
  • Dokážeme v časech krize dostatečně rychle zaktivizovat poptávku po regionálních surovinách a jejich zpracování v místě, abychom nakopli ekonomiku naší země?

13:00 – 15:00 Odpoledne se v rámci kulatého stolu na téma „Ne-cyklus slámy“ zaměřili experti na problematiku využívání slámy a biomasy ve světle současného stavu zemědělství a zemědělské půdy.  Pavel Zedníček (INCIEN) představil výsledky výzkumu o využití slámy. V diskuzi vystoupili Vlastimil ZEDEK (vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií na MZe), Kateřina ČERNÝ PIXOVÁ (proděkanka pro rozvoj fakulty FŽP ČZU) a Milan KAZDA (starosta obce Kněžice). Diskutovalo se nad těmito tezemi:

  • Je sláma vnímána jako strategická surovina pro Česko?
  • Jak zajistíme očekávanou poptávku po slámě i z jiných sektorů než zemědělství (teplárenství, stavebnictví či chemickém průmyslu)? Měli bychom nějaké sektory upřednostňovat více než jiné?
  • Jsme dostatečně připraveni na dostupnost slámy s vidinou očekávaného sucha a zhoršující se kvality půdy v nadcházejících letech?
  • Máme tak kvalitní půdu, abychom se slámou a jinými zemědělskými rezidui plýtvali?
  • Jsou zemědělci či stát do budoucna připraveni na případné zvýšení cen slámy?

Sdílejte tento článek na sociálních sítích