Cirkulární ekonomika: systematická změna přinášející nové byznys modely

Pro mnohé z nás je mobilní telefon první věc, kterou vidíme ráno a poslední věc, kterou vidíme než jdeme spát. I přes tento téměř intimní vztah je naše znalost o tom, odkud pochází, skoro mizivá. Což je ironické zejména díky faktu, že nám chytré telefony v dnešní době naopak přináší znalosti a informace z celého světa.

V čem je telefon Fairphone jiný?
V čem je telefon Fairphone jiný?

Malá holandská firma zvaná Fairphone se rozhodla tento fakt změnit a vyzvat naši etickou ignoranci cestou příběhu. Odkrývá pozadí, které je za produkcí, distribucí, prodejem a v závěru elektrickým odpadem z telefonů. Celý příběh začíná velmi často v dolech Demokratické republiky Kongo, pokračuje v továrnách v Číně, rychle se přesunuje k zákazníkům do Evropy a zanedlouho opouští náš kontinent na lodích směřujících do slumů v Ghaně. Fairphone poukazuje na tento proces, který způsobuje obrovské sociální a environmentální problémy po celém světě, a přichází s telefonem, který dokazuje, že celý proces může vypadat úplně jinak. Společnost komunitu svých zákazníků informuje o tom z čeho je telefon vyrobený, jaké jsou podmínky lidí zaměstnaných v továrnách, kde přístroje vznikají a neustále se snaží celý systém zdokonalovat. Fairphone je firma založená v roce 2013 a od svého vzniku prodala již více než 60 000 produktů první generace a v současnosti je k dispozici telefon generace druhé u něhož je produkce na 24 000 kusů. Telefon je v současnosti dostupný jen v Evropě a jeho cena je 525 dolarů.

Úspěch společnosti tkví jak v transparentnosti, tak v edukaci svých zákazníků. Spotřebitelé v dnešní době začínají čím dál více vnímat dopady masové produkce na životní prostředí a dávají přednost produktům a službám, které jsou k přírodě a lidem ohleduplné. Naše nákupní síla roste a my máme možnost volby. Zajímá nás odkud je naše jídlo, kde se vyrábí oblečení, které nosíme a jaké byly podmínky dělníků, kteří pracují pro módní značky, u kterých nakupujeme. Často ale zapomínáme na celý příběh elektroniky a na to, jaký má telefon, který nosíme v kapse a trávíme s ním naprostou většinu svého dne, dopad na životní prostředí a svět kolem nás.

Každý chytrý telefon je vyroben ze zhruba 15 000 komponentů produkovaných v různých továrnách ve všech koutech světa. Asi 40 druhů minerálů včetně zlata, tantalu, cínu a wolframu je nezbytných pro zajištění správné funkčnosti jednoho telefonu. A velké množství těchto minerálů je často těženo právě ve východním Kongu, kde těžba vede k brutálním konfliktům. (Pro širší souvislosti doporučejeme dokument Krev v mobilech Frank Piasecki Poulsen /Dánsko, Německo/2010.)

Ozbrojené skupiny bojují o kontrolu dolů a používají zisky z obchodování a pašování minerálů k financování svých násilných aktivit, které devastují životy civilistů.

Ale zpět k telefonu, ze kterého dost možná právě teď čtete tento článek. Kde si myslíte, že skončí až přestane sloužit? Donedávna byl systém separace a recyklace elektrozařízení naprosto nedostatečný. Miliony tun elektroodpadu se odváželo na lodích do Ghany, kde byly pohřbeny na nekonečných skládkách elektroodpadu. Situace v současnosti sice není nijak uspokojivá, ale pravda je taková, že si Evropa začíná uvědomovat souvislost mezi naším masivním konzumním stylem života a globálními změnami, které postihují přírodní ekosystémy na celém světě.

Je více než jasné, že současný způsob produkce, který je založen na principu vytěžit – vyrobit – vyhodit je trvale neudržitelný. Ustavičně čerpáme neobnovitelné zdroje, přepravujeme výrobky z jednoho na druhý konec světa, stimulujeme spotřebitele ke stále vyšší míře konzumace a nevěnujeme pozornost odpadu, který překračuje veškeré limity. Současný stav ekonomiky označujeme jako lineární a ten volá po změně. Změnou je v očích Evropské unie i dalších světových velmocí nový trend, který však staví na základech, které respektují uzavírání materiálových a energetických cyklů na lokální úrovni. Tento trend se nazývá cirkulární ekonomika.

Cirkulární ekonomika je pojem, který v současné době začíná být skloňován firmami a vládními institucemi v mnoha pádech. V zásadě se totiž jedná o udržitelný koncept, který může významnou měrou přispět ke snižování rychlosti globálního oteplování a zároveň generovat zisk v dlouhodobém měřítku. Evropská komise na začátku prosince roku 2015 přijala balíček o cirkulární ekonomice, která se tak stává jednou z jejích hlavních priorit. Podle EK přechod od lineární k cirkulární ekonomiky znamená posílení konkurenceschopnosti Evropy, snížení závislosti na primárních surovinách, vytvoření pracovních míst a celý přesun může přinést úsporu až 600 mil. tun skleníkových plynů.

Cradle to Cradle cyklus ukazuje, že odpad je zdroj.
Cradle to Cradle cyklus ukazuje, že odpad je zdroj.

Základy tohoto konceptu je možné najít v knize “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” neboli “Od kolébky ke kolébce: jak změnit způsob, jakým vyrábíme věci” od německého chemika Michaela Braungarta a amerického architekta Williama McDonougha. Základní myšlenka je velmi jednoduchá. Přináší koncept, který je ohleduplný k životnímu prostředí, zajišťuje dlouhodobé příjmy firmám, ale i společnosti. Významná změna však spočívá v tom, jak vnímáme produkt jako takový. Je nutné se přesunout od spotřeby, která je neudržitelná a stále se zvyšující k systému, kde je přidaná hodnota výrobku v ekonomice zachována co nejdelší dobu.

Vraťme se tedy zpátky k mobilním telefonům. Fairphone je firma, která uvádí principy cirkulární ekonomiky do praxe. Mezi ně totiž patří i změna pohledu na vlastnictví, které může být nahrazeno pronájmem, prodlužování životnosti přístroje prostřednictvím opětovného použití a možností samoobslužné opravy nebo recyklace materiálů, ze kterých je telefon vyroben. Transparentní téma produkce také dává zákazníkům možnost odhalit environmentální a sociální dopady a umožňuje jim vybrat si, jestli chtějí telefon s temnou minulostí nebo čistým štítem.

Cirkulární schéma společnosti Sims Recycling Solutions s.r.o.

Service Process_cz_SRS

Cirkulární ekonomika je koncept, který se hojně rozvíjí i v České republice. Firmám dává příležitost rozšiřovat služby vázající se k jejich produktům. Umožňuje navazovat pevnější vztahy založené na důvěře a informovanosti zákazníka. Upřednostňuje kvalitní výrobky z udržitelných zdrojů, které mají dlouhý životní cyklus a na konci mohou být recyklovány a využity. Otevírá nové možnosti, vytváří nová pracovní místa a vazby mezi podnikateli. Konkrétním příkladem může být i činnost firmy Sims Recycling Solutions s.r.o., která v rámci České republiky zajišťuje recyklaci informačních a komunikačních zařízení (dále jen ICT) zařízení z velkých firem. Nabízejí komplexní řešení vedoucí k prodlužování životních cyklů ICT díky recyklaci techniky, která je prokazatelně nepoužitelná a naopak díky propracovanému systému dokáží vyhodnotit, která zařízení či komponenty mohou být znovu použita a jejich životní cyklus může být prodloužen. Pokud je nutné přístroj zrecyklovat, jsou využívány jen mechanické procesy (v žádném případě procesy chemické) a výsledná kovová drť je buď využita v hutích či likvidována, je-li to vzhledem k nebezpečnosti nutné. Vytříděné plastové frakce se dále předávají společnostem, které je dále regranulují a opětovně používají. Žádný materiálový tok z recyklačních procesů nekončí za hranicemi Evropy.

Právě takové příklady dobré praxe jsou důkazem, že cirkulární ekonomika v lokálním měřítku přináší nové byznys modely, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a generují zisk.

Institut Cirkulární Ekonomiky z.ú. je organizace, která byla založena s účelem implementovat principy cirkulární ekonomiky v podmínkách české republiky. V roce 2015 byla její činnost zaměřena na odpadové hospodářství na komunální úrovni, ale v roce 2016 svoje aktivity rozšiřuje a v rámci pilotních projektů spolupracuje s firmami, kterým pomáhá využívat možnosti, které přechod na cirkulární ekonomiku přináší. Mezi nejbližší akce, jejichž hlavním tématem je cirkulární ekonomika patří i konference ODPAD ZDROJEM, jejíž cílem je ukázat zástupcům samospráv, jak je možné tyto principy zavádět na komunální úrovni v rámci odpadového hospodářství obcí.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích