Cirkulární ekonomika ve slovenském stylu!

Slíbili jsme Vám report ze semináře Obehová ekonomika a inovácie vo vývoji, který se konal minulý týden v Bratislavě a jelikož svoje sliby plníme, tak se hlásíme s nejzajímavějšími střípky právě teď!

Seminář byl zahájen Videem od Ellen MacArthur Foundation, Re-thinking Progress: The Circular Economy, které sumarizuje základní myšlenku cirkulární ekonomiku ve třech minutách.

IMG_3552
Diana den Held

Pokračoval vzácný host, jímž byla Diana den Held, inovátorka a osoba, která stála u zrodu konceptu Cradle to Cradle. Je strategičkou s 18-letou odbornou praxí v oblasti ovlivňování a změny chování firem. Od roku 2008 se věnuje zejména uplatňování principů Cradle to Cradle v praxi. Pracuje jako strategická poradkyně pro prof. dr. Michaela Braugarta na Erasmus iniverzitě v Rotterdamu a pro společnost Braungart Consulting. V květnu 2011 vyšla její kniha „Cradle to Cradle Practice in Education“ a její šestou knihou bude „C2C innovation case book“, která bude obsahovat případové studie implementující nejen principy cirkulární ekonomiky v praxi.

 

 

 

 

Následovaly prezentace firem Veolia, která seznámila s návštěvníky se svojí vizí udržitelnosti, které se snaží implementovat ve svém každodenním rozhodování. K prezentaci taktéž využili propagační video, které můžete shlednout zde:

Kristína Lulkovičová promluvila zejména o šetření energií ve výrobních halách PSA Peugot Citroen Slovakia, Michal Pinter se věnoval tématu nekonečné možnosti recyklovat ocel, což je podle něj unikátní příklad materiálu, který je téměř nezničitelný. V diskuzi se ale objevily názory, že právě ocel, která je často znečištěná nebezpečnými látkami, je často nepoužitelná a tvoří environmentální zátěž, kterou je třeba řešit.

Juraj Plesník představil technologie Stered, která se zabývá zhodnocováním textilního dopadu ze starých automobilů a jeho bratr Ján Plesník, člen Národní recyklační agentury Slovensko pokračoval s tématem využitím zhodnocených materiálů ve stavebnictví. Závěrečná prezentace patřila Milanu Kňážekovi z firmy Vetropack Nemšová, který se věnova problematice recyklace skla, kdy poukázal zejména na nízkou míru separace skla na Slovensku všeobecně.

v odpolední sekci byl na programu workshop Diany den Held, který byl ale z časových důvodů omezen jen na přednášku, kde se Diana věnovala zejména úvaze nad tím, že základním krokem v implementaci cirkulární ekonomiky v praxi je výroba takových výrobků, které jsou nejen ohleduplně k životnímu prostředí a lidem, jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů, ale jsou i lehce zrecyklovatelné a znovuvyužitelné po tom, co skončí jejich životní cyklus.

Celý seminář byl zorganizován díky Business Leaders Forum, což je sdružení firem, které se zavázaly být lídry v prosazování principů zodpovědného podnikání a inspirování k zodpovědnému podnikání i ostatní subjekty s vizí dlouhodobé prosperity Slovenska. BLF v současnosti sdružuje 34 firem. Administruje jej Nadace Pontis.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích