Cirkulární kanceláře

Přeměnit fungování celé firmy na cirkulární je komplexní a časově náročný proces. Cirkulární ekonomika totiž není jen o odpadech, je o změně celého business modelu, eko designu, preferenci obnovitelných zdrojů a dalších klíčových prvcích, které lze aplikovat do firemních plánů a business modelu.

Projekt CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘE Vám pomůže s prvním krokem k pozitivní změně. Pomůže Vám nasadit si „cirkulární brýle“ v prostorech, ve kterých často trávíte nejvíce pracovní doby. Tak kde jinde začít změnu než v kancelářích?


Čas na změnu…

Zamýšlíte se nad tím, jak vaše firma ovlivňuje životní prostředí? Také si myslíte, že je potřeba něco změnit a začít se chovat udržitelně? Společně zavedeme v administrativních prostorech vaší firmy systém nakládání s odpady, který bude v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Jedná se o projekt, který radí kancelářím, jak fungovat podle principů cirkulární ekonomiky a tím šetřit peníze i životní prostředí. Nezastavíme se ale jen u odpadů. Pozornost budeme věnovat i vodnímu hospodářství a možnosti přechodu na zelené energie. Cirkulární kancelář je po každého: od CSR manažera, který se snaží do společenské odpovědnosti svojí firmy zahrnout i odpovědnost environmentální, až po zaměstnance, který chce pracovat v prostředí, které je šetrné k přírodě.

Cíl projektu

 • Prevence a minimalizace vzniku odpadů v administrativních budovách, kancelářích, úřadech.
 • Zvýšení environmentálního povědomí zaměstnanců firmy pomocí workshopu a krátkých e-learningových školení.
 • Nastavení takového systému nakládání s odpady, který bude v souladu s principy cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje. Když totiž zvládnete přemýšlet o každodenním provozu kanceláří, kde všechny vaše plány vznikají, cirkulárně, lépe se vám pak budou cirkulární principy zavádět i do dalších procesů ve firmě.

Průběh projektu

 • Určení koordinátora projektu ve firmě.
 • Iniciační workshop – představení projektu „Cirkulární kancelář“ zaměstnancům firmy.
 • Analýza současného stavu nakládání s odpady, vodou a energiemi v administrativních prostorech firmy.
 • Vytvoření harmonogramu činností vedoucích ke změně systému nakládání s odpady, pravidelné proškolování zaměstnanců.
 • Dosažení stanovených cílů projektu, certifikace firmy „Cirkulární kancelář“.

Na co se projekt zaměří?

V průběhu celého projektu je velmi intenzivně komunikováno s objednatelem a provozovatelem administrativní budovy, veškeré kroky jsou pravidelně konzultovány. Společně jsou vytyčeny cíle a také možnosti, které povedou k pozitivní změně.

 • Identifikace potenciálu s největším dopadem na životní prostředí a možnou realizaci.
 • Zaměření na základní oblasti pohledem cirkulární ekonomiky: VODA, ODPADY, ENERGIE, STAVBA.
 • Identifikace odpadů vznikajících v kancelářích a určení jejich správného třídění.
 • Seznámení zaměstnanců s principy předcházení vzniku odpadu a jejich významu.
 • Vytvoření vhodných podmínek pro ekologické jednání zaměstnanců ve firmě.
 • Redukce nepotřeného v kancelářích a zavedení konkrétních kroků ve všech vytyčených oblastech vedoucích k pozitivní změně.
 • Zvýšení environmentální povědomosti a motivaci zaměstnanců.
 • Vyhledávání eko dodavatelů kancelářských potřeb a vybavení.
 • Možnosti třídění biologicky rozložitelných odpadů v kancelářích.
 • Stanovení opatření pro šetrné nakládání s vodou a energií.
 • Používání recyklovaných materiálů a výrobků z něho.
 • Přednostní využívání digitálních materiálů před tištěnými.

 

Máte zájem o aplikování cirkulární ekonomiky ve vaší firmě, ale nevíte kde začít? Zajímá vás udržitelnost a životní prostředí?  Přemýšlíte nad tím jak si zlepšit pracovní prostředí, ale nevíte kde začít? Třídíte doma, šetříte s vodou a v práci Vás mají za ekomaniaka? Odpovídáte ve většině případů ANO?  Kontaktujte nás. A to klidně hned na emailu projekty@incien.org a příště můžeme roztočit cirkulární kolo i u Vás!

Napsat komentář