Cirkulární textil


Proč projekt Cirkulární textil vznikl? 

Vzhledem k masivní produkci a neustále narůstajícímu tempu spotřeby také vzniká velké množství odpadů. A to jak z obnošeného, tak neprodaného textilu a nebo materiálů, které vznikají jako vedlejší produkty při výrobě. Kvůli pěstování bavlny, která je náročná na zavlažování, pomalu vysychá nejedno jezero, mezi ty nejznámější patří téměř z mapy světa vymazané jezero Aralské. Zaměstnanci na začátku celého procesu nebývají dobře ohodnoceni, textil se prodává pod cenou, transport velkých objemů zpracovaného textilu  po celém světě značně zatěžuje životní prostředí. Každý měsíc si koupíme nový kousek do šatníku, protože byl ve slevě, i když nám skříň přetéká nenošenými kousky, které jsme na sobě měli sotva třikrát a které zanedlouho směřují rovnou do koše, v lepším případě do textilních kontejnerů nebo k sousedce odnaproti, se kterou pár kousků vyměníme. Ve všech případech je ale jasné, že systém tak, jak je nastavený dnes, není udržitelný.

Žijeme na planetě s omezenými zdroji a je na čase hledat cesty, jak může cirkulární ekonomika uzavřít cyklus a toto pekelné tempo zpomalit. Proto jsme ve spolupráci s H&M v letošním roce zahájili projekt Cirkulární textil, kde budeme společně hledat cesty, jak do textilního průmyslu přinést zpomalení a zacyklení. Může se to zdát jako velká ambice, ale my jsme přesvědčeni, že i díky lokálním pilotním projektům můžeme zkusit najít společnou cestu, která třeba v konečném důsledku inspiruje celý svět.

Co je cílem?

Zmapování fungování textilního průmyslu v České republice, představení nových vizí v oblasti cirkulární ekonomiky, které můžeme aplikovat do praxe v lokálním měřítku se zaměřením na osvětu zákazníků. Ti totiž v konečném důsledku rozhodují svojí peněženkou.

Na čem společně pracujeme?

  • Tvorba publikace o cirkulární ekonomice v textilu
  • Organizace veřejných osvětových aktivit (přednášky pro veřejnost i školy, diskuze s odborníky, účast na letních festivalech – Colours of Ostrava a jiných)
  • Příprava a realizace společných pilotních projektů (knihovna oblečení aj.)
  • Hledání cest pro uzavření textilního cyklu (tvorba systému zpětného odběru, návaznost na recyklaci a opětovné využívání recyklátu při výrobě nového oblečení)
  • Prevence vzniku odpadů v rámci prodejen H&M, snižování množství plastů, náhrada plastových a jiných jednorázových plastových výrobků.

Chcete přednášku?

Zajímá vás móda, udržitelnost a životní prostředí?  Přemýšlíte nad cirkulací textilu, životním cyklem trička nebo kalhot, a chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás na recepce@incien.org a příště můžeme udělat přednášku pro Vás!


Za projektem stojí

Výsledek obrázku pro h&m logo


Více o cirkulární módě

Publikace Cirkulární móda 1 – H&M zahájila osvětovou kampaň o cirkulární módě a představila první kolekci z udržitelných materiálů,  10. 4. 2019  (ke stažení, zde)

Cirkulární móda 1. díl – Cirkulární ekonomika jako cesta změny módního průmyslu, 19. 7. 2019 

Cirkulární móda 2.díl – Kam směřuje módní průmysl? Vize módní koučky Kamily Vodochodské, 30. 7. 2019

Cirkulární móda 3.díl – Kam putuje nechtěné oblečení vysbírané v H&M? 08.9.2019

Publikace Cirkulární móda 2 – Cirkulární ekonomika jako cesta změny módního průmyslu? 14. 11. 2019 (ke stažení, zde)

 

Napsat komentář