Cirkulární kavárny a restaurace

HLEDÁME CESTY, JAK SNIŽOVAT MNOŽSTVÍ ODPADU V HORECA SEGMENTU.

Proč projekt Cirkulární kavárny a restaurace vznikl?

HORECA segment (hotely, restaurace, kavárny a catering) je významným producentem odpadu. To, jak s ním mají nakládat je sice stanoveno zákonem, málokde se však odpad opravdu důsledně třídí a málokterý gastronomický provoz se snaží množství odpadu, který produkuje, aktivně snižovat. Z vlastní zkušenosti víme, že vyznat se ve všech předpisech, které pro podnikatele v gastronomii platí, není vůbec jednoduché. Právě proto chceme kavárnám, restauracím i dalším typům gastro provozů cestu za odpovědnější a udržitelnější praxí maximálně zjednodušovat – tím, že jim nabídneme jasná a jednoduchá řešení, jak na to.

 

,,Cirkulární kavárny a restaurace se snaží cíleně předcházet vzniku odpadu, efektivně využívat zdroje a chovat se šetrně k životnímu prostředí.”

 

Pilotní projekt

V rámci pilotního projektu Cirkulárních kaváren jsme od listopadu 2018 do dubna 2019 spolupracovali s pěti kavárnami na Praze 7 – Bar Cobra, Cafe Letka, Lajka – pivovar a café, VNITROBLOCK a Cukrárna Alchymista. Zjistili jsme, že aplikování principů cirkulární ekonomiky v gastronomii pomáhá snižovat množství produkovaného odpadu, napomáhá k větší efektivitě celého provozu a šetří nejen zdroje a životní prostředí, ale také peníze. Být cirkulární se tak vyplácí ve všech ohledech! Jaké jsou zkušenosti zapojených kaváren?

 

“Nejdůležitější pro nás byl impuls ke změně přemýšlení. Na základě doporučení jsme změnili několik dodavatelů a podařilo se nám natolik snížit odpad, že rušíme celou jednu popelnici. Do budoucna rozhodně chceme s redukováním pokračovat, dokonce jsme se rozhodli zrušit jednorázové kelímky.” – Zuzana Vachová, Vnitroblock

“Projekt byl pro nás velkým přínosem. Kromě změny dodavatelů jsme si objasnili legislativu týkající se odpadu. Celý náš tým získal motivaci pro odpovědnější a ekologičtější chování a dostali jsme do povědomí problematiku jednorázových plastů, kompostovatelných materiálů a celkově odpadu!” – Michal Soldán, Bar Cobra

“Z projektu jsem nadšená. Díky němu jsme se zamysleli nad spoustou věcí a stáhli do stejného proudu smýšlení i mnoho lidí v našem okolí. Na druhou stranu si uvědomujeme, že každý přístup k udržitelnosti je velmi individuální. Máme radost, že se pomalými krůčky posouváme stále kupředu.” – Sabina Hřebačková, Cafe Letka

“Zapojení se do projektu nám přineslo spoustu informací o tom, jak se správně vypořádat s problémy týkající se ekologického provozu kavárny. Mnohdy jsme naráželi na několik alternativ, u kterých se později ukázalo, že nejsou zrovna tím nejlepším nápadem. Proto je skvělé mít za sebou někoho, kdo vám pomůže zvolit tu správnou volbu.” – Aja Pávková, Lajka – pivovar a café

“Jsme rádi, že konečně víme, jak zacházet s nádobami, které nám přináší zákazníci zvenčí. Mimo to jsme velice ocenili společné diskuze, během kterých jsme si mohli sdílet společné zkušenosti a názory.” – Petr Holata, Cukrárna Alchymista

Chcete se dozvědět více o pilotním projektu Cirkulárních kaváren a jeho výsledcích? Zajímá vás, jaké by měla cirkulární kavárna naplňovat „Desatero“? A co všechno jsme zjistili my i zapojené podniky?
Stáhněte si naši Příručku!

Jak můžeme pomoci právě vám?

Pomůžeme vám správně nastavit odpadové hospodářství v podniku, které nejen povede k redukovaní odpadu, ale odstraní případný nesoulad s platnými zákony. Dokážeme nabídnout několik možností, jak šetřit energiemi a vodními zdroji, aniž by to vedlo k omezením v provozu. Cirkulární provoz totiž neznamená větší náklady a náročnější obsluhu, právě naopak. Zavedení doporučených opatření může vést k výrazným finančním úsporám za současného snížení environmentálních dopadů. Vše samozřejmě nakonec záleží na rozhodnutí podniku. Proto nabízíme široké spektrum služeb a doporučení, z nichž si klient sám vybere tu nejvhodnější volbu.

Uvědomujeme si rovněž fakt, že realizace většiny opatření ve výsledku stojí a padá na tom, jestli je přijmou za své vaši zaměstnanci. Nabízíme proto rovněž školení pro váš tým – ať už v oblasti principů cirkulární ekonomiky, správného nastavení odpadového hospodářství v podniku nebo konkrétních úkonů a činností, které je potřeba si v praxi osvojit. Pomůžeme vám tak zaměstnance namotivovat, aby i jim záleželo na tom, jak environmentální dopady své práce snižovat.


Nabídka služeb

Analýza provozu a “cirkulární report” na míru

Kavárnám, restauracím i jiným druhům gastro provozů nabízíme kompletní analýzu jejich provozu a vypracování individuálního reportu. Součástí analýzy je vstupní schůzka, detailní rozbor dosavadního fungování podniku v rámci rozhovoru a následně fyzická analýza a pozorování přímo v provozu. Na základě získaných informací je následně pro daný podnik vypracován report obsahující doporučení na konkrétní opatření a změny v oblasti odpadového hospodářství, efektivnějšího nakládání se zdroji i penězi, tipy na alternativní služby, produkty a dodavatele, i rady, jak lépe komunikovat směrem k zákazníkům i zaměstnancům.

Individuální konzultace

Pokud se hned necítíte na detailní analýzu, nevíte, co od “cirkulárního reportu” čekat, anebo chcete řešit jen jeden konkrétní problém, nabízíme naše služby i v rámci individuálních konzultací.

Školení pro zaměstnance

Aby cirkulární podnik správně fungoval, je důležité, aby jeho principům porozuměli i vaši zaměstnanci. Jednotlivá opatření budou nejúčinnější tehdy, když za ně bude kopat celý tým. Nabízíme proto interní školení pro váš tým, zaměřené nejen na obecné principy cirkulární ekonomiky, ale i naše doporučení z cirkulárního reportu a jejich správné uvádění do praxe.

 

Máte kavárnu nebo restauraci a chcete být cirkulární? Může se do spolupráce s námi zapojit vaše firma? Nebo vás téma prostě zajímá a máte nápad, jak k projektu přispět?

Tak nás kontaktujte na email barbora@incien.org!


Napsat komentář