CZECH CIRCULAR HOTSPOT ONLINE: Business Week Central and Eastern Europe

(Information in English can be found below)

Jste si vědomi všech příležitostí, které může střední a východní Evropa vaší společnosti nabídnout? Jste zkušený vývozce a máte zájem o vstup na nové, perspektivní trhy? Pak si rezervujte datum 8. – 9. prosince kalendáři pro online Business Week ve střední a východní Evropě.

Současná pandemie znamená, že stále více společností musí přeorientovat své strategie na mezinárodní trh. Pro rok 2021 se očekává, že se více podnikatelů zaměří na trhy na lokální, evropské úrovni. Střední a východní Evropa totiž poskytuje stále mnoho nevyužitých příležitostí pro společnosti, které chtějí snížit riziko internacionalizace.

Business Week Central and Eastern Europe se uskuteční 8. a 9. prosince 2020. Během těchto 2 dnů budete zapojeni do klíčových událostí a webinářů o tržních a odvětvových příležitostech v tomto regionu v perspektivních odvětvích:
• Zemědělství, potravinářství a zahradnictví
• Udržitelná energie a inovace
• Cirkulární ekonomika a voda.

Program
Business Week začíná zahájením plenárního zasedání o makroekonomickém vývoji v této rozmanité a nadějné oblasti. Následně bude uspořádána různá řada online workshopů, kulatých stolů a webinářů. jedním z nich je i Breakout session, kterou pořádá INCIEN 9. 12. v 16:00 na téma Circular economy: Where to start doing business in the Czech Republic.

Vrcholem tohoto obchodního týdne bude virtuální offshore mise pro obchodování s větrnou energií v Polsku s nizozemskou ministryní mezinárodního obchodu, Sigrid Kaag.

Za INCIEN doporučujeme účast na hlavní sekci dne 9. 12. dopoledne v rámci hlavního programu v 9:30 v sekci: Cirkulární a udržitelné obchodní příležitosti ve střední Evropě (ENG): Přechod na oběhové hospodářství je nastupujícím trendem v regionu střední a východní Evropy. Nizozemsko významně přispělo k tomuto hnutí zakládáním kruhových hotspotů po celém regionu. Tato událost spojuje zástupce šesti hotspotů z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Tito odborníci budou rozpracovávat kruhové obchodní příležitosti v jejich zemi. Součástí diskuse budou také nizozemské malé a střední podniky se zkušenostmi v regionu. Cílem této akce je poskytnout pokyny k tomu, jak provádět kruhový obchod v regionu střední a východní Evropy.

INCIEN také povede odpolední break-out sekci se zástupci českého byznysu, která se zaměření na definici příležitostí pro spolupráci s Českou republikou a představí dva cirkulární projekty s mezinárodním přesahem – platformu CYRKL a produkt Hydal společnosti Nafigate Corporation.

REGISTRACE
Přihlaste se k konferencím Business Week Central and Eastern Europe ZDE.

Organizátoři
Business Week pořádá Nizozemská podnikatelská agentura, NOM, Amsterdam Trade & Innovate, Utrecht Region a LIOF.

Are you aware of all the opportunities Central and Eastern Europe have to offer your company? Are you an experienced exporter and are you interested in entering new, promising markets? Then block the dates below in your calender for the online Business Week Central and Eastern Europe.

The current Corona pandemic means that more and more companies have to re-orientate their strategies on the international market. For 2021 it is expected that more entrepreneurs will focus on markets closer to home. Central and Eastern Europe provides many opportunities for companies who want to reduce the internationalisation risk.

The Business Week Central and Eastern Europe will take place on 8 and 9 December 2020. During these 2 days you will be informed about the market and sectoral opportunities in this region in promising sectors:

  • Agriculture, Food and Horticulture
  • Sustainable Energy and Innovation
  • Circular Economy and Water.

Programme

The Business Week kicks off with a plenary opening about macro-economic developments in this diverse and promising region. Subsequently, a different range of online workshops, roundtables and webinars will be rganized by the Dutch economic network.

The highlight of this Business Week will be a virtual offshore wind energy trading mission to Poland with the Dutch minister of international trade; Sigrid Kaag.

Recommended program – the main part of the program

09.30- 11.00 Live talkshow: Circular and sustainable business opportunities in Central Europe (ENG)

The transition to a circular economy is an emerging trend in the Central and Eastern European region. The Netherlands has made a major contribution to this movement through founding circular hotspots all around the region. This event brings together representatives of six hotspots from Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. These experts will elaborate on circular business opportunities in their country. The discussion will also feature Dutch SMEs with experience in the region. The event aims to give guidelines on how to do circular business in the CEE region.

Host: Annemarie Bruning
Table guest:
– Ralph Koekkoek, Blue Fifty
– Ramon Knoester, Clear Rivers

Via videocall:
– Soňa Jonášová, INCIEN
– Irén Márta, BCSDH
– Agnieszka Sznyk, Polish Circular Hotspot/ INNOWO
– Constantin Damov, Green Group/Circular Economy Coalition
– Denisa Rášová, Circular Slovakia Platform
– Ladeja Kosir Godina, Institute Circular Change

Subscribe

Please subcribe here for the Business Week Central and Eastern Europe.

Organisation

The Business Week is organised by the Netherlands Enterprise Agency, NOM, Amsterdam Trade & Innovate, Utrecht Region and LIOF.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích