Praha se rozdiskutuje již v úterý. Tentokrát na téma KONFLIKTNÍ SUROVINY.

Další přednáškově diskusní večer BUZZ Talks. Tentokrát se můžete těšit na zajímavé téma týkající se byznysu ohledně výroby, distribuce a recyklace eletrotechnického materiálu. Pozvali jsme pro Vás velice zajímavé hosty, mezi něž patří:
► doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, specialista na Life Cycle Assessment. 
► RNDr. Miloš Polák, Ph.D., Manažer kvality firmy RETELA, s.r.o.
► Ing. Martin Polický, Sims Recycling Solutions s.r.o.

„Buzz Talks jsou kreativní pracovní setkání na aktuální témata týkající se problematiky životního prostředí a jeho udržitelnosti. Principem BUZZ Talks je v rámci cyklu setkání mezi zainteresovanými stranami a za pomoci kreativního moderovaného procesu hledat inovativní cesty, jak životní prostředí chránit v rámci ekonomicky soběstačných projektů. BUZZ Talks nejsou jen obyčejné přednášky, ale zejména kreativní setkání jednotlivců, zástupců firem, veřejného sektoru, akademiků a veřejnosti, jejichž výstupem jsou skutečné návrhy, které mohou být uvedeny do praxe právě díky spolupráci jednotlivých zainteresovaných stran. BUZZ Talks tímto mohou dále sloužit jako platforma pro uplatnění a navazování funkčních pracovních vztahů v oblasti životního prostředí.“ říká Anežka Tkáčová, koordinátorka projektu.

Čili, stručně a jasně, zajímá Vás daná tématika? Přijďte a nebudete litovat. Nezaručujeme, že se vám změní život, ale třeba najdete směr, kterým se dále ubírat nebo snad aktivity, do kterých se vyplatí investovat volný čas.

Diskuzí provede Soňa Jonášová (Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.).

Vstupné:
Základní – 80 Kč
Studentské – 50 Kč

 
KDE: Sudio ALTA, U Výstaviště 21, 170 00 Praha
KDY: 18:30

Sdílejte tento článek na sociálních sítích