Do cirkulární výzvy sběru starých mobilů se zapojily korporáty. Jak projekt hodnotí SANOFI ZENTIVA?

V rámci naší podzimní výzvy jsme firmám nabídli příležitost zapojit se do projektu REMOBIL, díky kterému se staré mobilní telefony recyklují a kritické suroviny a minerály, které obsahují, jsou dále vraceny do oběhu. V souvislosti s projektem probíhaly i osvětové aktivity. A jak celá aktivita probíhala ve firmě SANOFI ZENTIVA, o tom si můžete přečíst v následujícím článku. A nezapomeňte: do projektu REMOBIL se může zapojit nejen firma, ale i škola či obec nebo skupina jednotlivců. Vlastně kdokoliv, kdo chce dát mobilním telefonům druhou šanci.

A co na to říká SANOFI ZENTIVA? 

Po říjnovém týdnu zdraví pořádaném naší společností, jsme se díky Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. dozvěděli informace o cirkulární ekonomice v souvislosti zejména s odpady.

Proto jsme v lednu vyhlásili cirkulární výzvu na téma elektroodpad a zapojili do projektu Remobil, který je financován neziskovou společností Retela, která podporuje Jedličkův Ústav pod heslem: „Nehoď mobil vedle, podpoř žáky z Jedle.“

Do této tříkrálové sbírky mohli zaměstnanci přispět nejen nepoužívanými mobilními telefony, ale také mohli odložit nepoužívané či nefunkční drobné elektro z domácností. Celkově jsme shromáždili 9 krabic veškerého drobného elektra (141 kg) a speciální box určený na mobilní telefony jsme zaplnili 112 kusy. Velké díky patří zejména paní Evě Buřičové, která nás mile zaskočila plnou igelitkou mobilních telefonů. Přinesla jich neuvěřitelných 34 kusů!

Díky naší sbírce jsme ušetřili 3348 litrů pitné vody, 1083 najetých kilometrů, zajistili práci pro hendikepované v rozsahu 17 hodin a snížili emise o 177 kg.

Firma Sanofi/ Zentiva obdržela certifikát společensky zodpovědné firmy z projektu Retela.

Proč je recyklace elektroodpadu tak důležitá?

Recyklace odpadů má totiž nejen environmentální význam, kdy dochází k šetření primárních zdrojů, ale často má také velmi pozitivní vliv na snižování nákladů za odpady. Odpad, ať už se jedná o plasty, papír, bioodpad nebo například elektroodpad, se může stát cenným zdrojem v dalším procesu výroby a tímto způsobem můžeme všichni pracovat na změně systému z lineárního na cirkulární.

Jak celá akce funguje?

Za každý mobilní telefon přispíváte částkou 10Kč pro Jedličkův ústav a školy. Cílová částka 100.000Kč tentokrát půjde na vybavení místnosti fyzioterapie. Společnost Sanofi/ Zentiva přispěla na vybavení fyzioterapeutické místnosti v částce 1120 Kč.

Jedličkův ústav a školy navštěvují žáci s tělesným postižením nejen kvůli učení, ale také kvůli cvičení. Fyzioterapie je nedílnou součástí každodenních aktivit. Některé z dětí se však samy nedokáží přesunout z vozíku na rehabilitační lehátko či na žíněnku. V takových případech se používají různé zvedáky. Díky projektu REMOBIL vybavíme další cvičebnu závěsným systémem, který umožňuje snadný přesun z vozíku, ale zároveň může sloužit také k nácviku chůze.“ (www.jus.cz/remobil)

Demontáž mobilních telefonů a příslušenství zajišťují odborné firmy, které zaměstnávají hendikepované a na pracovním trhu znevýhodněné. Výsledkem celého procesu recyklace (demontáže) jsou materiály jako desky plošných spojů, baterie, plasty, kovy či sklo, které se předávají k finálnímu zpracování. Dále se odborně odstraňují nebezpečné látky jako arsen, kadmium, rtuť, atd., zatímco využitelné suroviny – železo, měď, hliník, nikl, kobalt, zlato, stříbro, sklo či různé druhy plastů – lze opětovně použít v nových výrobcích.

Zajímavosti, které jste možná nevěděli:

  • Mobilní telefon je takový malý poklad, který máme vždy při sobě. Pro výrobu mobilního telefonu se těží hliník, zlato, stříbro, měď olovo, tantal, nikl, lithium, cín, křemík, platina, kovy vzácných zemin nebo suroviny pro výrobu skel. Vyrábějí se plasty, pryž, papír na obaly. Pak je třeba ještě někde sehnat například beryllium, rtuť, paladium, arsen, atd.
  • Celosvětový průmysl výroby elektroniky spolkne 30 % roční těžby stříbra nebo 10 % roční těžby zlata. V roce 1998 bylo zapotřebí vytěžit 2,6 mil. tun zeminy pro jednu tunu zlata (USA). Zlato se používá v mobilních telefonech jako kontakty v elektronických součástkách na desce plošného spoje. Stříbro se používá v mobilních telefonech jako kontakty, spínače, kondenzátory, v bezolovnaté pájce a jako vodič
  • Produkce elektroodpadu v ČR: přes 130 miliónu kg, celosvětově přes 50 miliard kg.
  • Je statisticky dokázáno, že člověk za svůj život vyprodukuje okolo 1000kg elektroodpadu.
  • Na výrobu mobilního telefonu připadá přes 70 kg různých odpadů ve všech fázích výroby.
  • Mobilní telefon se dá zrecyklovat z 80% své váhy.
  • Recyklace chrání životní prostředí a vytváří nová pracovní místa. Naopak by mohlo dojít ke skládkování a následného uvolnění nebezpečných látek (olovo, atd.), k průsaku a znečištění podzemních vod a půdy, kontaminace půdy a riziko přenosu potravním řetězcem a ke ztrátě cenných kovů.
  • Mobilní telefon je nejčastěji prodávaný elektrospotřebič s nejkratší životností, který se nejméně se recykluje (k recyklaci se dostane celosvětově maximálně jedno procento všech mobilů) a velmi často je nahrazován lepším modelem.
  • První prototyp mobilního telefonu se zrodil roku 1973, kdy Rudy Kroloppa spolu se svým týmem sestrojili první funkční proto-typ mobilního telefonu na světě. Celý vývoj trval pouze šest týdnů, ale teprve po deseti letech zdokonalování přišlo první komerční využití tohoto revolučního přístroje pod názvem Motorola DynaTAC 8000X.

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích