Dubnové INCIENOVINKY

V dubnu zhubnu! Tak přesně takto mohlo znít Vaše předsevzetí tohoto měsíce. A my Vám garantujeme, že když byste byli v našem týmu, tak se Vám to bývalo bylo dost pravděpodobně povedlo. Měli jsme totiž tolik aktivit, že se většina z nich dala zvládat jen v poklusu! 

Zpětný odběr plochého skla v ČR? 5. dubna jsme se na půdě MPO zúčastnili konstruktivní debaty o tom, jak naložit s recyklací 70 000 tun střepů, které v ČR ročně vzniknou. Hlavní otázkou debaty bylo, kdo by měl financovat celý systém. Producenti, stát nebo by měl systém fungovat na dobrovolné bázi? Všichni přítomní se shodli, že odpovědí je navýšení skládkovacích poplatků. Sám by se pak vytvořil funkční trh, kde je recyklace ekonomicky alespoň srovnatelná s nyní tak levným skládkováním.

Ve stejný den jsme také měli tu čest vystoupit na akci Bohatněme dobrem, za kterou stojí známé české designové studio Butterflies&Hurricanes. Důvodem byl kompletní „relaunch“ značky, která se rozhodla dělat svět lepším skrze design. Naším společným cílem bylo ukázat, co všechno je možné, když (i díky platformě Slušné firmy, které jsme součástí) se dají dohromady skupiny lidí, které dělají to, co mnozí považují za nemožné. A jak to v praxi vypadá? Třeba tak, že studio, které pracuje i na návrzích obalů různého spektra výrobků výrobcům doporučí, aby obaly radikálně omezili. Bláznovství? Naopak. Díky myšlenkám bezodpadovosti a cirkulární ekonomiky tak například firma Tierra Verde ve spolupráci se studiem Butterflies&Hurricanes postupně eliminuje plastové obaly, nahrazuje je recyklovaným papírem a do obchodů dodává místo stovek balených výrobků stojanové stáčírny. Každý si tak může doplnit přesně tolik drogistických výrobků, kolik potřebuje. Michaela Thomas, zakladatelka studia věří, že díky oslavení a znovuspuštění aktivit studia mohou vlastní prací vedoucí za vyšším smyslem a šířením zodpovědnosti šířit megatrend udržitelnosti mezi českou komunitu návrhářů a firem v České republice.

Projekt OBCE NA CESTĚ K MINIMÁLNÍMU ODPADU pokračuje. V Brništi jsme zvládli osvětové aktivity a v Polici nad Metují jsme i zanalyzovali odpady a budeme zvažovat, jaké kroky udělat pro to, aby v černých nádobách již brzy bylo mnohem méně odpadů, které následně končí na skládkách či energeticky využito. Během jednoho dne jsme tak uskutečnili analýzu odpadů, osvětu pro děti ze základní školy, které se na anlýzu přišly podívat a také přednášku pro občany v kulturním domě, kde jsme hned sdíleli výsledky analýz. Od kolegy Romana Konečného z firmy JRK se občané dozvěděli, jak bude fungovat systém ECONIT, který v obci zavádíme. Přečtěte či poslechněte si výstupy na hradeckém Rozhlase!

REKORD! V dubnu jsme také zrealizovali rekordní počet analýz v jednom měsíci (celkem šest). Mezi nejzajímavější patří kontrolní analýzy pro pilotní projekt sběru bioodpadů v městské části Praha 13. O konkrétní výstupy se podělíme v článku na Zajímej.se.

Konference Odpad zdrojem 2018 již zná svoji uhlíkovou stopu. Organizace CI2, o.p.s. provedla výpočet a Viktor Třebický z CI2 dodává: „Po zahrnutí dopravy účastníků (tam i zpět), ubytování (v případě hotelu Na farmě je počítána nulová stopa, neboť hotel disponuje obnovitelnými zdroji energie pro teplo i pro výrobu elektřiny), stravování a materiálů činí celková stopa 2607 kg CO2e.“ Díky výsadbě stromů na Budiměřicku, jejichž náklady na výsadbu jsme již uhradili, se tak můžeme pyšnit osvědčením „Uhlíkově neutrální akce“.

Taktéž jsme otevřeli registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání s cirkulární tematikou. Kurz probíhá pod taktovkou Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a od září 2018 tak do lavic usedne „další várka“ studentů, mezi které v prvním ročníku patřila řada významných manažerů, majitelů firem, poradců či expertů na recyklaci a nakládání s odpady. Nezapomeňte na včasnou registraci a nenechte si kurz, jehož reálné dopady na praxi můžete vidět již nyní. Mezi dvaadvaceti studenty, kterými byli zejména odborníci z praxe, nechyběla ani Klára Hálová ze společnosti Karlovarské minerální vody, která ke kurzu dodává: “Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” Společnost Karlovarské minerální vody navíc v tomto roce oznámila zahájení výzkumných aktivit projektu Zálohujme?, jehož cílem je zjistit možnosti navýšení množství zpětně odebraných PET lahví v České republice. Výzkumná skupina, kterou tvoří společně s experty z VŠCHT a Institutu Cirkulární ekonomiky, vznikla právě na základě navázání úzké spolupráce v průběhu kurzu.

V první půli dubna jsme také zorganizovali odbornou diskuzi se specialisty odpadového hospodářství o tom, kam české odpadové hospodářství směřuje. Hlavními body diskuze je ukončení skládkování, které musí nutně doprovázet výše skládkovacích poplatků. Ta je však již mnoho let nejspornějším bodem, doprovázená také parametry výhřevnosti či biologické aktivity odpadů ukládaných na skládky a jako INCIEN považujeme za klíčové, jak a kdy se podaří najít kompromis. Proto jsme se rozhodli být mediátorem pro komunikaci mezi jednotlivými stakeholdery a pokusit se o urychlení diskuze, která je nezbytná pro přijetí nového Zákona o odpadech, který by mohl významným způsobem urychlit přechod na cirkulární ekonomiku v České republice. Na diskuzi budou následovat další debaty a my věříme, že Vás již brzy budeme moci informovat o závěrech.

Od začátku dubna také naplno funguje portál Uplatni.se, díky kterému se snažíme propojovat firmy se studenty a čerstvými absolventy. Věříme, že díky výběru budoucího zaměstnaní u firem, kterým není udržitelnost lhostejná, můžeme budovat silnou českou komunitu, která dokáže udržitelnost měnit z fráze na konkrétní činy. Portál zaplňují první nabídky a my jsme díky němu získali do týmu nové dobrovolníky i stážisty. Vyzkoušejte jej také!

Velmi zajímavě se také rozvíjí projekt Zálohujme?, pro který jsme spustili webový informační portál, kde budeme pravidelně reportovat průběžné výsledky a zároveň jsme naplánovali květnovou konferenci, která se bude konat 22. Května a cílovou skupinou jsou zástupci médií a odborné veřejnosti. Více informací najdete na nových webových stránkách www.zalohujme.cz.

V závěru měsíce také proběhl předposlední kurz Oběhového hospodářství a my pomalu, ale jistě otevíráme přihlášky do dalšího ročníku. Radost nám dělají krásné zpětné vazby od účastníků, mezi které patří i jedna od pana Kvaka z firmy, který říká: „Doporučuji i starým „bardům“, za něhož se po 20ti letech v tomto oboru již považuji. Probíraná témata jsou navíc velmi bolestivá, protože VÁS NUTÍ PŘEMÝŠLET! J“ Trošku nás mrzí, že letošní kurz končí, protože všichni účastníci do jednoho jsou úžasní, ale moc se těšíme na další!

Nezapomeňte na líbání pod rozkvetlou třešní a nepracujte moc. Těšíme se na Vás v dalším měsíci!

Sdílejte tento článek na sociálních sítích