Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

INCIEN: ODPAD ZDROJEM – VODA

24.10.2017 @ 9:00 - 26.10.2017 @ 15:00

Jak akce souvisí s INCIEN: Jsme spoluorganizátory akce a na seminářích máme i přednášku na téma cirkulární ekonomiku.

ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu.

Cirkulární ekonomika … všichni o ní vykládají, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem má představit …

Termín

24. 10. 2017 – Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, Praha 4                                26. 10. 2017 – Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno

Vize akce

  • Cílem akce je srozumitelně představit principy cirkulární ekonomiky, jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni.
  • Dalším cílem je představení tématu vodní hospodářství a využití potenciálu (materiálového i energetického) srážkových a odpadních vod v duchu 3-R RECIRKULACE, REGENERACE, REKUPERACE, RECYKLACE.
  • Diskutována bude i aktuální legislativa vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky.
  • A v neposlední řadě, část bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.

Témata a řečníci

Cirkulární ekonomika a aktuální legislativa
… Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Představení tématu, aktuální informace, návaznosti aneb kam směřujeme v oblasti recyklace surovin, energie a dalších zdrojů (včetně vody) a hospodaření sodpady, Zákony o vodách a o odpadech a možnosti jejich aplikace při recyklaci a využití vyčištěné a odpadní vody.

Energetický pohled na koloběh vody a jeho vliv na srážky
… Ing. Michal Kravčík, CSc., Rain for Climate
Všechny zdroje vody, které jsou na obydlených kontinentech planety Země, pocházejí z deště. Tam, kde jsme krajinu vysušili, přestává pršet, protože vyschlá krajina mění energetické toky v hraniční vrstvě atmosféry. Energetické toky v atmosféře ovlivňují tvorbu mraků a změny v rozdělení srážek. Paradoxně nejintenzivnější vysušování krajiny probíhá v městech a obcích, kde jsme historicky rozvinuly sofistikované systémy odkanalizování veškeré srážkové vody. Pokud se ze středně velkého města v České republice v době intenzivního deště odkanalizuje 100 tisíc m3 srážkové vody, hned druhý den při jasné obloze město vyprodukuje desítky GWh tepla do atmosféry a prohřeje se.
Je velkou výzvou pro územní rozvoj a strategické plánování měst a obcí najít způsob jak využívat srážkovou vodu na zastavení přehřívání měst, zlepšování mikroklimatu, zlepšení kvality ovzduší a vrácení původního charakteru srážek do krajiny.

Udržitelnost v oblasti čištění odpadních vod
… Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.
V současnosti řešené otázky ohledně udržitelnosti, např. ekonomické a sociální hranice centrálního a decentrálního čištění odpadních. Nové technologie k dosažení cílů v oblasti 3-R při recyklaci použitých vod např. MBR, RO.

Technická řešení recyklace  použitých a srážkových vod – praktické příklady
… technologové firmy ASIO, spol. s r.o.
Recyklace nutrientů – novinky v recyklaci fosforu. Recyklace prádelenských vod. Využití srážkových vod v technologických procesech.

Kaly a cirkulární ekonomika
… Ing. Karel Hartig, CSc.,  Sweco Hydroprojekt a.s.
Využívání kalů a recyklace vod přináší potenciál, jehož hodnota narůstá zejména v souvislosti se změnou evropské legislativy, megatrendy jako je změna klimatu a efektivita využívání primárních zdrojů. Maximálního využití energie a materiálů v kalech však můžeme dosáhnout jen díky koncepčním řešením, efektivní spolupráci a aplikaci nejnovějších inovací do praxe. V rámci přednášky budou představeny nejnovější aktuality týkající se tématu cirkulární ekonomiky v praxi městského vodního hospodářství a představen bude modelový projekt, který díky principům cirkulární ekonomiky kloubí ekologické dopady s udržitelným ekologickým modelem a je aplikovatelný v podmínkách České republiky.

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek

Vložné 1900,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář). V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 200,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do
– programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
– programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 – jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář) http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular. Pozvánku pro stažení, případně tisk najdete na Odpad zdrojem.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

Podrobnosti

Zahájení:
24.10.2017 @ 9:00
Ukončení:
26.10.2017 @ 15:00
Štítky Akce:
, , ,
Webová stránka:
http://www.asio.cz/cz/odpad-zdrojem