Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Konec hlasování – Anketa Zákon roku 2018

7.4.2019

Dnešním dnem 7.4. 2019 končí hlasování jubilejního 10. ročníku nominace Zákon roku, níže naleznete finalisty. Pokud se vám jeden z nich zalíbil, podpořte svého favorita hlasem a právě vy můžete rozhodnout o vítězi.

Anketu Zákon roku organizuje Deloitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské a právnické obce. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice a obecně o úrovni právního prostředí v ČR.

Více informací o anketě

Finalisté

1.Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství

Autoři: Evropská komise

Předpis:

Evropský balíček oběhového hospodářství:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (plné znění)
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (plné znění)
  • a jiné

 

2.Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Autoři: 17 poslanců – Martin Kolovratník, Dan Ťok, Patrik Nacher, …

Předpis:

  • Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (resp. jeho část, která se týká výstavby dopravní infrastruktury)(plné znění)

 

3.Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách

Autoři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti

Předpis:

  • Zákon č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění)

 

Hlasovat

Hrdým partnerem celé soutěže je také INCIEN

Podrobnosti

Datum:
7.4.2019

Pořadatel

Deloitte Legal
View Pořadatel Website

Napsat komentář