Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

VII. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČESKÉ REPUBLIKY

15.9.2016

Cílem Národního setkání komunálních a státních politiků je dostat odpověď na otázky:

 • Jaká je vládní koncepce nakládání s vodou v krajině?
 • Má vláda strategii pro boj se suchem nebo naopak povodněmi? Co se změnilo od posledních pohrom?
 • Plánuje se konkrétní forma podpory obcí a měst v budování preventivních opatření?
 • Jaké vlivy na život v dotčených obcích bude mít výstavba nových vodních nádrží a děl?
 • Nakolik jsou rozdílné či shodné pohledy Ministerstva zemědělství a životního prostředí?
 • Jaké se chystají legislativní změny v oblasti vodního hospodářství?
 • Existuje efektivní strategie nakládání s odpady v obcích a městech a jak funguje?
 • Jaký je plán odpadového hospodářství z pohledu státu, vlády a státní správy?
 • Jaká jsou konkrétní opatření týkající se územních samospráv a stav tvorby plánů v krajích?
 • Jaké konkrétní plány rozvoje a podpory odpadového hospodářství existují pro obce a města?
 • Co přinese nový zákon o odpadech, jaké pozitivní a negativní dopady bude mít pro budoucnost odpadů v obcích?

 

 • HLAVNÍ TÉMATA:

  Vodní hospodářství a obce:

  Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva zemědělství: hospodaření s vodou v krajině, snižování nepříznivých důsledků sucha a povodní (mj. připravovaná výstavba nových vodních nádrží), pozemkové úpravy, protierozní opatření, protipovodňová opatření, krajinotvorná opatření a další;
  Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí;
  Aktuální programy pro kraje, města i malé obce, možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci Ministerstva zemědělství;
  Aktuální možnosti financování vodohospodářských projektů v kompetenci Ministerstva životního prostředí;
  Připravované návrhy novel zákonů v oblasti vod.
  Odpadové hospodářství a obce:

Současný systém nakládání s komunálními odpady ve městech a obcích (sběr, svoz, třídění a využití) a jeho výhledy do roku 2024; Priority nového Plánu odpadového hospodářství; Současný stav tvorby Plánů odpadového hospodářství v krajích; Program předcházení vzniku odpadu v ČR – opatření týkající se územních samospráv;
Aktuální programy pro města a obce a možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů v kompetenci MŽP (SFŽP); které přispívají k efektivnímu nakládání s odpady a snižují nepříznivé důsledky nakládání s odpady na životní prostředí;
Návrh nového zákona o odpadech – nejdůležitější změny, které se dotknou měst a obcí, současný stav přípravy.

Místo konání

Hotel Step
Malletova 1141/4
Praha,
+ Google Mapa

Napsat komentář