Firmy: Kurz celoživotního vzdělávání Oběhové hospodářství

Společně s VŠCHT a dalšími partnery stojíme za prvním kurzem celoživotního vzdělávání o cirkulární ekonomice v České republice. Kurz je určen zástupcům jak veřejné, tak byznys sféry a cílem je seznámit účastníky s tématem tak, aby byli schopni jej aplikovat do každodenní praxe. Seminář je v délce 13 celodenních kurzů a doplněn je o exkurze. Teoretické informace jsou rovným dílem vyváženy prezentacemi odborníků z praxe. Více informací najdete zde.

Pro firmy je zároveň určena každoroční konference Odpad zdrojem, kde jsou představovány fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.

Pro firmy máme připravené cirkulární webináře a v případě zájmu školení na míru, které je možné objednat přes sesterskou organizaci CIRAA.