Hledání pokladu v kupce odpadu

V rámci naší činnosti, kdy se snažíme obcím pomoci ušetřit náklady na odpady a zároveň zvýšit míru separace odpadu, děláme i vzorkování komunálního odpadu. Jednoduše nás zajímá, co je skutečně v černých nádobách na komunální odpad a jaká míra separace je v dané oblasti. Můžeme totiž velmi barvitě hovořit o datech statistických úřadů a dalších zdrojů, ale co obec, to jiné podmínky, to jiná míra zapojení obyvatel a to úplně jiné výsledky.

I v rámci našeho projektu „Praha 7 bez odpadu“, který  spočívá v elegantním řešení, jak efektivně nakládat s odpadem vznikajícím na území v městské části Praha 7 (dále jen MČP7), takové analýzy provádíme. Účelem projektu “Praha 7 bez odpadu” je audit odpadového hospodářství se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a předcházení jeho vzniku a dále navržení vhodných řešení pro zlepšení stávající situace. Cílem je samozřejmě najít ekologicky, ekonomicky a sociálně pozitivně hodnoceným způsobem, který bude přijatelný pro všechny zainteresované strany.

Ale zpět k jádru věci. Co je to takové vzorkování odpadu v praxi? Budeme-li zcela konkrétní, tak v rámci velmi dobře fungující spolupráce s Pražskými službami, a.s. provádíme analýzu komunálního odpadu na půdě jejich společnosti a snažíme se zjistit konkrétní data z výše zmíněné oblasti.

Svozové vozidlo vybavené GPS zařízením provede sběr komunálního odpadu v ranních hodinách, vzorek odpadu vysype na zpevněnou plochu a my provádíme vzorkování 20 druhů odpadu. Jsme si tedy vždy jistí, že odpad přijede z oblasti, kterou potřebujeme a není do něj přimíchán žádný jiný. Následně je celý vzorek roztříděn, zvážen a výsledky zaznamenány s přesností na dekagramy.

Celé vzorkování většinou trvá 6-8 hodin v závislosti na velikosti vzorku a počtu lidí, kteří nám pomáhají. Máte-li i Vy zájem podílet se na této činnosti a pomoci nám s analýzami, tak jste vítání. Každá ruka k dílu přidaná je dobrá a není lepší škola separace odpadu než ta naše! Už nikdy nevyhodíte do koše něco, co můžete vyhodit do kontejneru na separovaný odpad a co může být vráceno zpátky do oběhu. To garantujeme.

A jaká kupka odpadu nás čeká? Takováhle: https://www.facebook.com/incien.org/videos/vb.1774822226075310/1907521502805381/?type=2&theater

Sledujte naši událost na Facebooku a přidejte se k nám:

https://www.facebook.com/events/900690109966207/

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích