Program partnerství na podporu konceptu cirkulární ekonomiky

INCIEN má již 7letou historii v budování cirkulárních sítí prostřednictvím své propagace, rešerší, webinářů, školení, kurzů a partnerství s více než 50 organizacemi v České republice i v zahraničí.  

V souvislosti s tímto vývojem byl spuštěn Český cirkulární hotspot, který umožní a usnadní strategický, systematický a efektivnější přechod k cirkulárnímu hospodářství a udržitelný rozvoj hodnot napříč obory. 

Pro koho je program určen?

Český cirkulární hotspot je určen pro korporace, střední a malé podniky, nevládní organizace, start-upy a akademické instituce, orgány veřejné správy, jednotlivce i experty na volné noze. Pracovní skupiny jsou pravidelná setkání členů hotspotu, domácích a zahraničních expertů i dalších odborníků nad tématy, která si sami zvolí. 

Členové jsou vyzýváni ke spolupráci na vytváření
a uplatňování cirkulárních principů napříč segmenty
a odvětvími v rámci tzv. pracovních skupin. Pracovní skupiny jsou pravidelná setkání členů hotspotu, domácích
a zahraničních expertů a dalších odborníků nad tématy,
která si sami zvolí. V rámci experty moderovaných diskuzí si pak skupiny definují vizi a strategický akční plán včetně cílů
s reálným dopadem.
 

Hlavní aktivity

Staňte se členem

Staňte se ambasadorem změny. Spolu znásobíme pozitivní dopad a urychlíme potřebné změny. Za odměnu vás nadstandardně zviditelníme. Členství pro firmy. 

Staňte se součástí komunity, čerpejte základní výhody členství a všechno důležité se dozvíte jako první. Členství pro firmy. 

Přidejte se do sítě expertů a získejte přístup k informacím v síti vedoucích aktérů v cirkularitě. Členství pro jednotlivce. 

Nastartujte své nápady v cirkulární ekonomice. Členství pro neziskové organizace, startupy a akademickou sféru.  

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné po dobu 12 měsíců.

Benefity členství

V případě, že se rozhodnete stát členem Českého cirkulárního hotspotu, prosíme o elektronické vyplnění a odeslání přihlášky na e-mail nina@incien.org.

Členové

Máte otázku?

NINA HROMÁDKOVÁ
vedoucí Českého cirkulárního hotspotu

nina@incien.org

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město
mail: recepce@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky, Česká republika

IČO 04065956, DIČ CZ04065956