INCIEN Akademie

INCIEN Akademie

Téma cirkulární ekonomiky se s přijetím nové evropské Zelené dohody stalo nejaktuálnějším tématem a hlavním řešením na současné ekonomické i environmentální výzvy. Jednou z hlavních strategií Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) je nadále zvyšovat v České republice povědomí o tématech a globálních trendech cirkulární ekonomiky. INCIEN má v tomto ohledu co nabídnout nejen jako průkopník tématu v tuzemsku, ale i díky přímé spolupráci s firmami, veřejnou správou, městy a obcemi, univerzitami, vědeckými organizacemi a v neposlední řadě i s odbornou veřejností. Osvětu a vzdělávání chápeme jako klíčový pilíř osobního rozvoje, a proto jsme připravili v rámci INCIEN Akademie vzdělávací programy pro zájemce všech věkových kategorií.

Online kurz: Cirkulární zadávání

Od října spouštíme 2. ročník kurzu Cirkulární zadávání, která bude sestávat z 10 tříhodinových přednáškových bloků předních odborníků z oboru. Kurz potrvá do dubna 2021 a bude probíhat online. Více informací naleznete na odkazu níže.

Finanční podpora 

Vzdělávací a osvětové aktivity jsou základní činností, jak dosáhnout cíle INCIEN, aby se pojem cirkulární ekonomika dostal do povědomí většiny zainteresované společnosti.

Pro tyto aktivity proto hledáme podporovatele a poskytovatele finanční podpory, která by zajistila dlouhodobou finanční udržitelnost těchto aktivit. V případě, že máte zájem INCIEN Akademii finančně podpořit, kontaktujte prosím Dagmar Milerovou Práškovou na dagmar@incien.org.

Kdo za INCIEN Akademií stojí

INCIEN Akademii vede Dagmar Milerová Prášková. Dáša absolvovala studium Mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současnosti dokončuje doktorské studium v programu politické geografie na Přírodovědecké fakultě UK. V INCIEN se věnuje tématu zemědělství a bioekonomiky a spolupráci s vědeckými organizacemi.

Garantkou obsahu INCIEN Akademie je Soňa Jonášová a na tvorbě jednotlivých kurzů a webinářů se podílejí experti týmu i externí spolupracovníci z řad odporníků z praxe i zástupců akademické sféry. Odborný dohled nad činnostmi INCIEN mají členové správní rady: profesor Bedřich Moldan, Lenka Mynářová a Ctirad Hemelík.