INCIEN má novou posilu!

Tak jak se rozšiřují naše aktivity, tak je třeba rozšířit i naše řady. Najít takového člověka do týmu, který bude nejen nadšený do tématu, kterému se věnuejme, ale zároveň se budeme doplňovat po lidské stránce, to není zase tak těžké. Co ale zase tak lehké není jsou doplňující požadavky: vysoká kvalitu odvedené práce, ochota být občas k dispozici i v ten nejnepředpokládanější čas a hlavně…chuť se s námi dostat až k jádru problému…třeba na dno hromady odpadků.

O to více považujeme za úžasné, že jsme našli Lauru. A než abychom psali, jak to vlastně všechno začalo, tak jsme se rozhodli trošku si tu práci ulehčit. A proto jsme Lauru vyzpovídali.

12695440_10207175871329303_55176393_oLauro, kdy jsi poprvé slyšela pojem cirkulární ekonomika a co sis pod tím pojmem představila? 

Popravdě, nedokážu přesně určit, kdy jsem o cirkulární ekonomice slyšela poprvé. Čím více se ale do tématu cirkulární ekonomiky dostávám, tím více zjišťuji, že je mi toto téma blízké, a že jsem v tomto duchu vlastně byla vychovávaná. Odpadkové koše na separaci odpadků jsou v naší domácnosti samozřejmostí, na chalupě jsme vždy udržovali kompost a tím navraceli biologicky rozložitelné zbytky zpět do půdy. Neustálé připomínání, že jídlo není hračka, s vodou se neplýtvá a spousta věcí se dá opravit a znovu využít nežli vyhodit. To je moje představa o cirkulární ekonomice, nemusíme znát ten pojem, ale i malé dítě by mělo znát její principy a chovat se podle nich.

Odkud do INCIEN přicházíš? Co byla Tvoje práce? 

Do ledna roku 2016 jsem byla zaměstnancem v ČSOB, a.s., kde jsem pracovala na oddělení Acquiringu (akceptace platebních karet) jako Procesní manager. V ČSOB jsem pracovala již od roku 2009 a postupně jsem se z pobočkové sítě dostala až na zmiňovaného procesního managera. Cesta to byla, i přes sem tam zakopnutí, velmi přínosná. Poznávání jak funguje byznys, komunikace s klienty, partnery, spolupracovníky, práce v týmu, zjišťování nových možností a cest kudy se dál vydat aby byli všechny zůčastněné strany spokojené a zároveň byli naplněné cíle banky. I přes všechny tyto přínosy jsem však stále cítila jakési nenaplnění mé osoby.

Můj příchod do INCIEN byl velmi rozvážný, po mnoha a mnoha rozhovorech se Soňou jsme stále přicházely na témata, která jsme měly společné a tím jsme postupně nacházely i cestu, která by pro nás mohla být společná. A tak jsem tady!

Jedna z prvních aktivit dávno před tím, než jsi usedla do křesla INCIEN

Tým INCIEN při vzorkování komunálního odpadu v rámci projektu Praha 7 bez odpadu.
Tým INCIEN při vzorkování komunálního odpadu v rámci projektu Praha 7 bez odpadu.

byla analýza odpadu. Ne každý se dobrovolně pro takovou aktivitu rozhodne. Jaké to bylo a co sis z analýzy odnesla? 

Ve zkratce… co jiného dělat ve svém volnu než ,,hrabat se v odpadcích“?! Teď vážně, i přes některé ,,smrduté okamžiky“ musím říct, že to pro mě byla ohromná zkušenost… A mám ten pocit, že ne poslední. Byla jsem vyvedena z mé představy toho, že každý má přece doma odpakové koše na separaci odpadu. Když jsme prolezli cca tunu směsného odpadu, seznámili se s pány v oranžovo zelených kombinézách, tak už mi bylo jasné, že chci přispět alespoň trochu ke změně.

Laura Mitroliosová do INCIEN nastoupila jako projektová manažerka. Konkrétně se ze začátku zaměří na optimalizaci interních procesů a postupně začne přebírat část projektů a komunikaci s našimi partnery.

Budete-li chtít Lauru kontaktovat, ozvěte se na email: laura@incien.org

Sdílejte tento článek na sociálních sítích