INCIEN poprvé spouští systém individuálního dárcovství. Proč až teď?

Od samého začátku fungování INCIEN možná některé věci děláme jinak, než klasické neziskovky. Toho si bystří jedinci mohli všimnout. Na vlastní činnost jsme si vydělávali vlastní činností, protože jsme nechtěli čerpat žádné obecné dotace do chvíle, kdy si budeme jistí, že o cirkulární ekonomiku je v České republice skutečný zájem. Zároveň zastáváme názor, že jakákoliv organizace by si měla zajistit finanční samostatnost aby si zacovala i názorovo objektivitu. Jsme neúplatní, ale ochotni diskutovat a dívat se na témata ze všech možných úhlů pohledu. Děláme věci nejlépe, jak umíme a v současnosti nás naše aktivity zcela živí. Přišel ale čas, kdy velkou část našich aktivity financujeme z vlastních zdrojů a mezi tyto aktivity patří často i osvětové aktivity a portál Zajímej.se.

Zajímej.se funguje již od roku 2014. Tenkrát jsme se při studiu v zahraničí rozhodli, že chceme, aby se o cirkulárních tématech mluvilo v České republice. Abychom ukázali, že technologie a nové projekty, jejichž cílem je nejen snižování negativních dopadů na prostředí, ale současně také generují úspory a často i zisky. Věříme, že ekonomika a ekologie jsou dvě strany stejné mince.

Od začátku jsme Zajímej.se financovali z vlastních, osobních zdrojů. Po založení INCIEN jsme Zajímej.se převedli pod naší organizaci a pokračovali s nezávislou zpravodajskou činností zaměřenou na cirkulární ekonomiku v byznyse, městech a obcích a taktéž v široké společnosti a mezi jednotlivci. Píšeme o nových inspirativních aktivitách, projektech, technologických ekoinovacích a akcích, které se těmto tématům věnují. Věříme, že postupně tvoříme knihovnu dobrých příkladů praxe, které se mohou stát inspirací pro české podnikatele a společnost a společně tak můžeme převádět inspiraci do praxe a měnit tak svět kolem nás. Zdá se vám to jako ambiciozní plán? Možná. My mu však věříme a stejně tak víme, že kvalitní informovanost může začít měnit vnímání a uvažování lidí správným směrem.

Náklady na podobné aktivity však nejsou zanedbatelné. Řadí se mezi ně například:

  • poplatky za švédské domény a hosting,
  • odměna pro šéfredaktora,
  • cestovné související se zpracováním reportáží,
  • vložné na zajímavé akce, o kterých píšeme,
  • editoring, překlady, korektura,
  • technické úpravy webu (často i likvidace kyberšikany, která je aktuálním problémem dneška).

Protože se Zajímej.se stalo zajímavým zdrojem informací a rozcestníkem pro lidi se zájmem o cirkulární ekonomiku, museli jsme zintenzivnit i naše redakční činnosti. Proto Vám poprvé dáváme příležitost podpořit naše aktivity v takové míře, jakou uznáte za vhodnou. Pomoci můžete i sdílením.

Je to jednoduché. Kvalitní portál potřebuje i jisté prostředky.

CHCI PŘISPĚT. 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích