INCIEN českým firmám nabízí cirkulární holandské know how i technologie.

INCIEN se dlouhodobě věnuje tématu přenosu funkčních technologických řešení a know-how mezi Českou republikou a Holandskem. V souvislosti s těmito aktivitami nabízíme stávajícím partnerům i dalším firmám, které hledají technologická a znalostní řešení v oblasti cirkulární ekonomiky a clean-tech sektor aby se opět zapojili do námi plánovaných aktivit.

INCIEN ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království a nizozemskou rozvojovou agenturou (Oost NV) připravují analýzu příležitostí pro vzájemnou spolupráci v oblasti výměny znalostí a technologií v sektorech clean-tech a cirkulární ekonomiky. V rámci tohoto projektu analyzujeme potřeby a zájem českých firem z oborů odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie (primárně zaměřené na bioplynové stanice) a vodního hospodářství. V návaznosti na analýzu se uskuteční i obchodní mise holandských firem v ČR.

Jestliže Vaše společnost podniká či je jinak aktivně zapojená v těchto oborech a máte zájem o zapojení se do naší analýzy, či do obchodní mise, neváhejte a prosím vyplňte 10 minutový dotazník, který s tímto projektem souvisí. Dotazník najdete zde: https://goo.gl/forms/T5hQinIstxG0keNw1. Pokud kliknutí na odkaz nefunguje, prosím, zkopírujte a vložte adresu URL do nového okna Vašeho prohlížeče.

Dotazník obsahuje tři sekce: Odpadové Hospodářství, Obnovitelné Zdroje Energie a Vodní Hospodářství. Není třeba, abyste vyplňovali všechny sekce, ale jen ty části, které souvisí s předmětem Vašeho podnikání. Z důvodů načasování a přípravy navazující obchodní mise, prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 15. září 2017.

Pokud máte zájem být o informováni o dalších aktivitách, neváhejte a ozvěte se na email vojtech@incien.org nebo projekty@incien.org.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích