Jak vypadá stáž v INCIEN během pandemie?

Meeting v době pandemie

Stáž v INCIEN byl nejlepší způsob, jak využít podzimní lockdown. Během mé tříměsíční stáže v INCIEN jsem se toho mnoho naučila. Na INCIEN se mi líbí, že stážisti nedělají jen kafe a nepracují u kopírky, ale stávají se plnohodnotnou součástí týmu. Stážisti pomáhají s projekty a šetří tím čas svým vytíženým kolegům a zároveň mají možnost získat zkušenosti v oblasti cirkulární ekonomiky.

Když jsem se dozvěděla, že začátek mého magisterského studia bude posunut kvůli pandemii až na leden, zůstaly mi tři volné měsíce. Původně jsem chtěla jet cestovat, ale kvůli lockdownu to nepřipadalo v úvahu. Rozhodla jsem se tento čas využít a najít si stáž v oboru udržitelnosti. Narazila jsem na stránku xflow.cz, která nabízí spoustu zajímavých příležitostí nejen pro studenty. INCIEN nabízel stáž jako pravá ruka Soni Jonášové. Říkala jsem si, že by to byla jedinečná příležitost pracovat přímo s ředitelkou INCIEN! Poslala jsem motivační video a byla jsem nadšená z kladné odpovědi, protože Institut sleduji již několik let a moc mě zajímá jejich práce.

Stanovit si cíle

Komunikace se Soňou se mi od začátku líbila. Na prvním setkání, které bylo ještě v kanceláři,  jsme prodiskutovaly, čeho bych během stáže chtěla dosáhnout a stanovily jsme si cíle stáže. Začala jsem hned následující týden a pracovala hlavně z domova. Soňa mi od začátku věřila a nechala mi volnou ruku v tom, na co bych se chtěla zaměřit, což znamenalo, že jsem měla možnost vyzkoušet si práci na různých projektech. Na začátku jsem pracovala na restrukturalizaci webovek, které čekají na svou proměnu. Soně jsem pomáhala s rešeršemi a přípravou na schůzky i na přednášky na VŠCHT. Připravovala jsem například infolisty pro Cirkulární Hub na říjen a prosinec. Moje hlavní role byla pomáhat Soně, ale měla jsem možnost spolupracovat i s dalšími členy INCIEN týmu.

Zapojila jsem se do výzkumného projektu evropské platformy Climate-KIC o environmentálním vzdělávání, který INCIEN zprostředkovával v ČR. Dozvěděla jsem se o současném stavu environmentálním vzdělávání na školách, o organizacích, které se tématu věnují, a také jsem si vyzkoušela mezinárodní spolupráci s podobnými organizacemi. Jako součást týmu INCIEN jsem viděla potenciál v komunikaci zajímavých projektů, o kterých veřejnost nevěděla. Začala jsem spolupracovat s Markétou na publikačním plánu těchto projektů a podařilo se nám rozproudit aktivitu na sociálních sítích v novém formátu. Mám také radost ze založení Alumni Network předchozích i současných stážistů, která bude sloužit ke sdílení zkušeností a možné spolupráce na projektech. Tímto ale moje spolupráce s INCIEN nekončí. Nadále budu pracovat se Soňou a Laurou a spravovat byznysovou platformu Pale Blue Dot, která spojuje profesionály v oboru cirkulární ekonomiky.

Radost z práce v kanclu

Rozhodně stáž během pandemie je jiná zkušenost, než by byla v normálním režimu. Musela jsem se naučit lépe si organizovat čas a najít motivaci pracovat ze své ložnice (což asi zažívá každý při home officu během Covidu). Na druhou stranu jsem se zlepšila v komunikaci přes online programy a také jsem se mohla připojit jednoduše ke schůzkám, které mě zajímaly. Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít radost z práce v kanclu, jako když jsem jednou musela do kanceláře a mohla si popovídat s dvěma kolegy u kafe. Některé kolegy jsem poprvé potkala až po dvouměsíční spolupráci na předvánoční procházce a další jsem ani nestihla potkat jinak než přes video. O to víc jsem si vážila každotýdenních schůzek se Soňou v parku, kdy jsme si mohly popovídat více do hloubky. Tým INCIEN je sestaven z inspirativních a přátelský lidí, kteří umí stáž nastavit, aby byla pro obě strany přínosná. Díky všem, se kterými jsem v INCIEN spolupracovala, a těším se na další setkání!

Ve svém úvodním videu v přihlášce jsem uvedla, že hledám: „zkušenost, která mě posune dál, co by byla moje první šance po bakaláři uplatnit svoje zkušenosti a naučit se něco nového“. Řekla bych, že přesně to moje stáž splnila – otevřela mi dveře do světa cirkulární ekonomiky a navedla směrem, kterým bych se chtěla v budoucnu vydat.

Autor: Eliška Kosová

Sdílejte tento článek na sociálních sítích