Kompost Tour 2015

Rok 2015 je plný změn. Jednou z nich je i změna legislativy vedoucí k povinnosti třídit bioodpad. Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. se i z tohoto důvodu rozhodl v tomto roce zaměřit na osvětu týkající se navracení bioodpadu zpět do života. A jak? Způsobem nacházejícím se na vrcholu hierarchie zacházení s odpadem – jeho předcházením pomocí domácího kompostování.

Důvody řešení projektu jsou o to víc aktuální tím, že od 1. 1. 2015 jsou obce povinny zajistit podmínky pro oddělený sběr jak kovů, tak i BRKO. Toto nařízení je dáno novelou Zákona č. 229/2014 Sb.Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Podle vyhlášky je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 30. října kalendářního roku.

 V rámci osvěty pořádáme přednášky o kompostování v různých obcích. Máte i vy zájem vzdělat svoje občany v tomto směru? Kontaktujte nás!

Obce, kde se již uskutečnily přednášky:

1) Nedomice (Cecemínsko)
2) Hluchov (Kostelecko)
3) Čechy Pod Kosířem (Kostelecko)
4) Zdětín (Kostelecko)
5) Stařechovice
6) Služín
7) Rohle
8) Laškov
9) Smržice a další!

…. jednoduše je jich již pěkná řádka a nechceme vás zdržovat kompletním seznamem. Pokud vás ale opravdu zajímá, jak pokračujeme, na jakých místech jsme již přendášeli a třeba se chcete podívat na fotodokumentaci z akcí, určitě sledujte naše počínání na Facebookových stránkách INCIENU. Vedeme si aktualizovanou galerii a věříme, že brzy přibudou obrázky i z vaší obce, města, školy či jakéhokoliv jiného místa, kde lidi zajímá, jak správně kompostovat!

Cílem našeho projektu KOMPOST TOUR 2015 je řešit problematiku BRKO tou nejekologičtější, nejekonomičtější a společenský neprospěšnější formou, a to předcházením vzniku odpadu.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích