Konference na téma cirkulární bioekonomiky

V rámci končícího projektu TAČR ÉTA – Cirkulární ekonomika jako příležitost pro ČR uspořádal INCIEN ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v březnu konferenci na téma cirkulární bioekonomiky. Cílem akce bylo představit současné trendy v tomto oboru a příklady praxe nejen české, ale i evropské.

Za INCIEN na konferenci vystoupili: Soňa Jonášová, Pavel Zedníček, Petr Novotný a Dagmar Milerová Prášková. Záznam konference včetně prezentací najdete na tomto odkazu.

Na tomto projektu INCIEN navrhl metodologii pro sektorovou analýzu, která zahrnuje:

 • Status quo analýzu
 • Analýzu materiálových toků
 • Analýzu zúčastněných aktérů
 • PESTLE analýzu (bariéry)
 • Identifikaci cirkulárních scénářů
 • Tvorbu doporučení

Shrnutí výstupů INCIEN – aktivity INCIEN v oblasti cirkulární bioekonomiky:

 1. LESNICTVÍ

Identifikovány klíčové bariéry na základě PESTLE analýzy:

 • Politické: špatná mezirezortní spolupráce
 • Ekonomické: nedostatečné spotřební zvyklosti
 • Sociální: nedostatek pracovní síly
 • Technologické: spojené s těžbou, přepravou, skladováním, výrobou a recyklací dřeva
 • Legislativní: absence harmonizační politiky
 • Environmentální: změna klimatu

2. ZEMĚDĚLSTVÍ

Aktuální výzvy pro české zemědělství:

 • Neudržitelné využívání produktivních zdrojů (viz. příklad slámy)
 • Negativní dopady změny klimatu. (sucho, eroze, úbytek biodiverzity a organické hmoty v půdě)
 • Výzvy spojené s European Green Deal a Strategií Farm to Fork (ekologické zemědělství vs. rozsáhlé velkoplošné zemědělství)
 • Spotřebitelské vzorce (omezování plýtvání potravinami, lokalizované a sezónní produkce)
 • Hlavní důraz kladen na lokalizaci a regionalizaci udržitelné produkce, spotřeby, ale i tvorby pracovních míst a lokální udržitelnost.
 • Podrobnější analýza primárních, sekundárních a terciárních zemědělských zbytků.
 • Podpora ekologického zemědělství s využíváním organických hnojiv.

3. CIRKULÁRNÍ SKENY

 • Socio-ekonomická analýza
 • Analýza materiálových toků (biomasa, voda, energie, odpady..)
 • Akční plán – cirkulární strategie:
 • Cirkulární veřejné zakázky
 • Reuse centra
 • BioCNG z biologicky rozložitelného odpadu (BioCNG pro města).

K celému projektu bude do léta vydána krátká shrnující publikace a během června proběhne kulatý stůl s odborníky v online přenosu na téma aktuálních problémů v lesnictví a možných řešení v souvislosti s prohlubující se kůrovcovou kalamitou.

 

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích