Konference ODPAD ZDROJEM: chytrá řešení pro úspory rozpočtů měst a obcí

Představte si obec, která hospodaří takovým způsobem, že jí odpady přináší zdroje a zároveň je energeticky soběstačná.  Občas stačí malé změny, být otevřený inovativním řešením, nechat se inspirovat příklady dobré praxe a být ochoten přijmout změnu. Spousta inspirativních příkladů je již k dispozici a my je s Vámi chceme sdílet. Naučíme se společně vnímat odpad jako zdroj. 

První ročník konference ODPAD ZDROJEM byl zaměřen na efektivní nakládání s odpady v obci, které prospívá obecnímu rozpočtu, obyvatelům i životnímu prostředí. Tentokrát konference nabízí řešení pro soběstačnost a efektivní fungování obcí a měst ve čtyřech základních oblastech: ODPADY, ENERGIE, VODA a STAVBY. Cílem je ukázat příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí a zprostředkovat zástupcům samospráv diskuzi s odborníky. Představeny budou fungující technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím. Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v zaváděné oběhového hospodářství na municipální úrovni.

V tématu ODPADY budou účastníkům představeny systémy efektivního nakládání s odpady vedoucí k úsporám v obecním rozpočtu, inovace i komunikační strategie pro zapojení co nejvyššího procenta obyvatel do systému třídění. Oblast ENERGIE se zaměří na úspory, soběstačnou energetickou produkci a vytváření systémů udržitelné spotřeby i produkce. Vzhledem ke klimatickým změnám a problémům s výraznými výkyvy počasí související s problematikou sucha, které je jedním z prioritních témat Akčního plánu životního prostředí, se zaměříme i na úspory VOD, jejich recyklaci a i v této oblasti (stejně jako u všech dalších témat) se zaměříme na legislativní změny a možnostech financování. A jelikož každá větší změna často souvisí i s nutností výstavby jistého zázemí, doplníme konferenci o téma STAVBY, kde budou představeny inovační postupy využívající druhotné suroviny, systémy stavby i likvidace budov dle principů oběhového hospodářství a trendy v zadávání zelených veřejných zakázek.

„I v letošním roce se účastníci mohou těšit na zahraničního hosta z Holandska, který promluví o tom, jaké výhody přináší zavádění inovací a oběhového hospodářství v obcích a městech v zemi, která je z velké části pod úrovní hladiny moře a tak je klimatickými změnami a jejich dopady ohrožena permanentně.“ Říká Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN.

Ani tentokrát nebyl výběr místa ponechán náhodě. Ekologicky koncipovaný hotel Fabrika je ojedinělým energeticky soběstačným komplexem, který se stal Stavbou roku v České republice za architektonické ztvárnění a ojedinělá technologická řešení vytápění a chlazení pomocí podzemních vrtů a rekuperace tepla.

Čím se ODPAD ZDROJEM 2017 odlišuje od ostatních konferencí: Jedná se o jedinou konferenci, která se komplexně věnuje zavádění oběhového hospodářství do praxe na úrovni samospráv. Konference kombinuje odborné příspěvky se sdílením příkladů z praxe a workshopy, kde se budeme věnovat konkrétním tématům na praktické úrovni. Chybět nebudou ani workshopy a exkurze k tématu.

Více informací o akci najdete na stránkách www.odpadzdrojem.cz a registrovat se můžete do konce měsíce prosince i za zvýhodněné vložné ZDE.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích