Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných i soukromých zakázek

Na konferenci ODPAD ZDROJEM, která se konala 2. – 3. září 2020 v rámci veletrhu URBIS v Brně se první signatáři přidali k první české dobrovolné dohodě věnující se aplikaci principů cirkulární ekonomiky do soukromých a veřejných zakázek. V INCIEN věříme, že je to první krok, který navazuje na ozkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci ročního pilotního projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. INCIEN taktéž spustil Kurz cirkulárního zadávání, jehož cílem je re-skilling znalosti kloubící nové metody veřejného a soukromého zadávání s cirkulární ekonomikou.

Cílem INCIEN je tímto krokem navázat na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty. 

V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že do jednoho roku, každý z nich, připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde je možné využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. Podpis memoranda není podmíněn, avšak skvěle se doplňuje s unikátním vzdělávacím Kurzem cirkulárního zadávání. Ten vznikl na základě poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity a veřejného i soukromého zadávání. Pro partnery Memoranda je navíc tento vzdělávací kurz dostupný za poloviční cenu.  

Memorandum je dostupné pro všechny zadavatele, kteří mají zájem o tyto prvky, které velmi napomáhají vytvořit poptávku nejen po lokálních surovinách, pro které je dnes těžké najít využití, což se týká zejména kůrovcového dřeva, jehož těžba meziročně raketově stoupá a poptávka nestačí zajistit jeho využití s dostatečnou přidanou hodnotou v Česku, ale i dalších surovin. Zájemci o podpis memoranda jsou i oborové svazy a asociace spojující firmy pracující v segmentu stavebnictví, textilního průmyslu i dřevozpracujícího segmentu. Velký zájem svědčí o kritické situaci, kdy je ve veřejných zakázkách, kam ročně proudí více než 600 miliard korun, velká absence odpovědných kritérií podporujících lokální firmy a zpracování surovin bez nutnosti obrovských přepravních vzdáleností. Koncept tak výborně ladí i se směřováním nového evropského konceptu Zelené dohody pro Evropu, která navíc v rámci Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku zahrnuje dílčí cíle týkající se povinnosti členských států podporovat zelené aspekty ve veřejných zakázkách.

K podpisu jsou zváni všichni veřejní zadavatelé, ale i soukromé subjekty, které mají zájem podobné koncepty uplatňovat i ve svých organizacích. Celý projekt taktéž navazuje na pětiletou práci INCIEN v mnoha oblastech, ve kterých byla nízká poptávka po inovativních řešeních jako jsou například výrobky s příměsí recyklátu jednou z největších bariér pro rozvoj.

Partneři, kteří v současnosti k memorandu již přistoupili:

 • ASIO NEW, spol. s r.o.
 • BIC Brno
 • CIRA Advisory
 • CYRKL zdrojová platforma
 • Česká rada pro šetrné budovy
 • KROUPAHELÁN
 • JRK Česká republika
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 • Rekáva
 • Stabilplastik
 • Impact Hub
 • Institut cirkulární ekonomiky
 • Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Slovensko)

Pro zájemce sdílíme klíčové informace, na základě kterých se mohou rozhodnout, jestli k této dobrovolné dohodě přistoupí.

 • Text Memoranda je k nahlédnutí pro zájemce o podpis na tomto odkazu.
 • V textu memoranda je v bodě 7 odkaz na pracovní přílohu „Green Deal Memorandum: multiplikace hodnoty“ , které je možné naleznout pod tímto odkazem. Cílem tohoto doplňujícího dokumentu je uvést, jaké jsou možnosti a cíle plnění závazků. Dokument je jen informativní.
 • Nejčastěji kladené dotazy jsou zodpovězeny ZDE.
 • První informativní setkání ke Kurzu cirkulárního vzdělávání a diskuzi nad plněním Memoranda proběhne 22. října v 10:00. Zájemci o setkání se mohou pro zaslání linku pro online spojení ozvat koordinátorce kurzu, Dagmar Milerové Práškové (dagmar@incien.org)

Komentáře

Napsat komentář