Memorandum: Cirkulární zadávání veřejných i soukromých zakázek

Od září 2020, kdy se konala konference ODPAD ZDROJEM, jež odstartovala založení platformy signatářů Memoranda o cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek, v Česku existuje první cirkulární dobrovolná dohoda. V INCIEN věříme, že je to první krok, který navazuje na ozkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci víceletého pilotního projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. INCIEN taktéž spustil Kurz cirkulárního zadávání, jehož cílem je re-skilling znalosti kloubící nové metody veřejného a soukromého zadávání s cirkulární ekonomikou.

Cílem INCIEN je tímto krokem navázat na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty. 

V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že během doby platnosti podpisu každý z nich nasdílí zkušenosti (tzv. lessons learned) nebo připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde byl nebo bude využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet mezi členy a dalšími aktéry a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. 

Podpis memoranda není podmíněn, avšak skvěle se doplňuje s unikátním vzdělávacím Kurzem cirkulárního zadávání. Ten vznikl na základě poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity a veřejného i soukromého zadávání.

Memorandum je dostupné pro všechny dodavatele, zadavatele, ale i klíčové aktéry (asociace, ministerstva, veřejné i soukromé organizace) kteří mají zájem o tyto prvky, které velmi napomáhají vytvořit poptávku nejen po lokálních, ale i druhotných surovinách.

Aktuální signatáři memoranda jsou i oborové svazy a asociace spojující firmy pracující v segmentu stavebnictví, textilního průmyslu i dřevozpracujícího segmentu. Velký zájem svědčí o kritické situaci, kdy je ve veřejných zakázkách, kam ročně proudí více než 600 miliard korun, velká absence odpovědných kritérií podporujících lokální firmy a zpracování surovin bez nutnosti obrovských přepravních vzdáleností. Koncept tak výborně ladí i se směřováním nového evropského konceptu Zelené dohody pro Evropu, která navíc v rámci Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku zahrnuje dílčí cíle týkající se povinnosti členských států podporovat zelené aspekty ve veřejných zakázkách.

K podpisu jsou zváni všichni veřejní zadavatelé, ale i soukromé subjekty, které mají zájem podobné koncepty uplatňovat i ve svých organizacích. Celý projekt taktéž navazuje na pětiletou práci INCIEN v mnoha oblastech, ve kterých byla nízká poptávka po inovativních řešeních jako jsou například výrobky s příměsí recyklátu jednou z největších bariér pro rozvoj.

 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
 • ASIO NEW, spol. s r.o.
 • AZS 98
 • Atelier Paletky
 • BIC Brno
 • CIRA Advisory
 • CYRKL zdrojová platforma
 • Česká rada pro šetrné budovy
 • DATLAB
 • František Elfmark (poslanecká kancelář)
 • HAVEL & PARTNERS
 • JRK Česká republika
 • Impact Hub
 • Institut cirkulární ekonomiky
 • Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Slovensko)
 • KOMA Modular
 • KROUPAHELÁN
 • MIDA Consulting s.r.o.
 • Nadace Partnerství
 • Nano Energies
 • NAVZDORY
 • Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
 • Rekáva
 • Stabilplastik

Signatáři a zájemci o projekt se poprvé setkali na půdě Ministerstva zemědělství, kde proběhl informativní seminář i sdílení podnětů k funčknosti Memoranda.

 • Text Memoranda je ke stažení níže. V textu memoranda je v bodě 7 odkaz na pracovní přílohu „Green Deal Memorandum: multiplikace hodnoty“ , které je možné naleznout pod tímto odkazem. Cílem tohoto doplňujícího dokumentu je uvést, jaké jsou možnosti a cíle plnění závazků. Dokument je jen informativní.
 • Nejčastěji kladené dotazy jsou zodpovězeny ZDE.

V rámci zvyšování kompetencí klíčových aktérů v oblasti zadávání a nákupu INCIEN ve spolupráci s partnery vydává dílčí publikaci, které pomohou pomoci v lepší orientaci v tématu. Ke stažení jsou tyto publikace:

Sdílejte tento článek na sociálních sítích