Municipality

INCIEN pořádá pro starosty a zástupce veřejné sféry od roku 2016 konferenci Odpad zdrojem, která je zaměřená na téma cirkulární ekonomiky na komunální úrovni. Cílem akce je seznámit zastupitele obcí a měst s komplexní šíří témat a oblastí, které jsou klíčové pro zavádění těchto principů do praxe a zároveň poskytnout platformu pro aktivní navazování spolupráce. Klíčovými bloky akce jsou odpady, voda, energie, stavby a cirkulární radnice.

Odpad zdrojem
Odpad zdrojem
Odpad zdrojem

V současnosti připravujeme s partnery regionální školení pro zástupce municipalit a firem.