Na konferenci ODPAD ZDROJEM bude podepsáno první české memorandum o cirkulárních aspektech ve veřejných zakázkách

Na konferenci ODPAD ZDROJEM, která se koná již 2. – 3. září 2020 v rámci veletrhu URBIS v Brně bude podepsáno první české Green Deal memorandum, které navazuje na ozkoušený holandský koncept. Jeho cílem je propojit klíčové aktéry a v rámci ročního pilotního projektu vyzkoušet metody aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek. INCIEN taktéž spustí portál PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY jehož součástí bude i Akademie cirkulárního zadávání, kde mohou zájemci absolvovat kurz, který posílí jejich znalosti kloubící nové metody veřejného zadávání s cirkulární ekonomikou.

Cílem INCIEN je tímto krokem navázat na velmi úspěšný holandský koncept tzv. Green deals, díky nimž bylo uzavřeno již více než 250 dobrovolných dohod, které se zaměřují na testování netradičních metod spolupráce či technologických řešení vedoucích ke zlepšení procesů souvisejících s ekologickými, a v tomto případě cirkulárními, aspekty. 

V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že do jednoho roku, každý z nich, připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde je možné využit princip cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. Podpis memoranda není podmíněn, avšak skvěle se doplňuje s unikátním vzdělávacím kurzem Akademie cirkulárního zadávání. Ten vznikl na základě poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity a veřejného i soukromého zadávání. Pro partnery Memoranda je navíc tento vzdělávací kurz dostupný za poloviční cenu.  

Memorandum je dostupné pro všechny zadavatele, kteří mají zájem o tyto prvky, které velmi napomáhají vytvořit poptávku nejen po lokálních surovinách, pro které je dnes těžké najít využítí, což se týká zejména kůrovcového dřeva, jehož těžba meziročně raketově stoupá a poptávka nestačí zajistit jeho využití s dostatečnou přidanou hodnotou v Česku, ale i dalších surovin. Zájemci o podpis memoranda jsou i oborové svazy a asociace spojující firmy pracující v segmentu stavebnictví, textilního průmyslu i dřevozpracujícího segmentu. Velký zájem svědčí o kritické situaci, kdy je ve veřejných zakázkách, kam ročně proudí více než 600 miliard korun, velká absence odpovědných kritérií podporujících lokální firmy a zpracování surovin bez nutnosti obrovských přepravních vzdáleností. Koncept tak výborně ladí i se směřováním nového evropského konceptu Zelené dohody pro Evropu, která navíc v rámci Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku zahnruje dílčí cíle týkající se povinnosti členských států podporovat zelené aspekty ve veřejných zakázkách.

K podpisu jsou zváni všichni veřejní zadavatelé, ale i soukromé subjekty, které mají zájem podobné koncepty uplatňovat i ve svých organizacích. Celý projekt taktéž navazuje na pětiletou práci INCIEN v mnoha oblastech, ve kterých byle nízka poptávka po inovativních řešeních jako jsou například výrobky s příměsí recyklátu jednou z největších bariér pro rozvoj.

Pro zájemce sdílíme klíčové informace, na základě kterých se mohou rozhodnout, jestli k této dobrovolné dohodě přistoupí.

  • Připravovaný web projektu PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY, jehož cílem je podpořit edukaci o významu lokálně investovaných financí a akcentací prvků cirkulární ekonomiky, podpory lokálních podnikatelů, spolupráci mezi aktéry na úrovni regionů s včetně druhotného efektu a vytváření nových pracovních míst najdete od 2. září na adrese www.proregiony.cz
  • Program konference ODPAD ZDROJEM si můžete prohlédnout ZDE. V prvním dni vystoupí zástupkyně MŽP a MPSV, Memorandum podepíší první zájemci a druhý den je k tématice cirkulární ekonomiky ve veřejných zakázkách uspořádán workshop pod vedením advokátů z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.
  • Text memoranda je k nahlédnutí pro zájemce o podpis na tomto odkazu.
  • V textu memoranda je v bode 7 odkaz na pracovní přílohu „Green Deal Memorandum: multiplikace hodnoty“ , které je možné naleznout pod tímto odkazem.
  • Nejčastěji kladené dotazy jsou zodpovězeny ZDE.

Komentáře

Napsat komentář