Na konferenci ODPAD ZDROJEM bude představena unikátí studie uzavřeného cyklu bioodpadu.

Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. již téměř rok přináší unikátní projekty, které umožňují implementovat principy cirkulární ekonomiky v praxi. Obdobné kroky by ale nebyly možné bez spolupráce expertů z různých oborů, vysokých škol, firemní sféry i zahraničních partnerů. Jedním takovým unikátním projektem je studie, která potvrzuje, že uzavřený systém zpracování bioodpadů a realizace projektů, které jsou nejen reálné, společensky akceptovatelné, šetří přírodní zdroje a finance z obecních rozpočtů, ale zejména uzavírají toky energie i materiálů. 

Studii představí Ing. Petr Novotný, vedoucí sekce životního prostředí společnosti RENARDS, s.r.o. Projekt je reakcí na kroky, které město Brno učinilo v minulém roce a to je založení rady SMART CITY, jejíž rolí je mimo jiné, přicházet s projekty, které jsou inovativní a v obdboné míře zatím nerealizované. Jedná se o dokonalé uzavření cyklu bioodpadů. Projekt umožní řešit problematiku bioodpadů lokálně, přináší uzavření cyklů na několika úrovních a výsledkem může být například 100 % přechod městské hromadné dopravy města Brna na pohon z obnovitelných zdrojů energie.

Obdobný projekt je možné realizovat v různých modifikacích i v dašlích městech a obcích České republiky, což přináší obrovské příležitosti pro energetickou samostatnost a plnění cílů, které jsou stanoveny nejen národním plánem odpadového hospodářství, ale i vizí k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zároveň je z velké části tyto inovace možné spolufinancovat z evrospkých i národních dotačních programů.

Bližší informace se účastníci konference dozví již 10. března na konferenci ODPAD ZDROJEM v Žehuni a možnosti implementace do dalších měst a obcí mohou konzultovat přímo se zpracovateli projektu, tedy Ing. Soňou Jonášovou (zástupce týmu realizátorů Institutu Cirkulární Ekonomiky, z. ú.) a Ing. Petrem Novotným.

 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích