Nařízení o zákazu některých plastových výrobků Evropskou komisí má řešení v Česku. Bioplast z fritovacího oleje.

Včera česká média zveřejnila velmi zajímavý článek a informaci o české technologii, která vyrábí z odpadních olejů bioplast. A tak trochu nás předběhla v tom, co právě plánujeme. Ve spolupráci se společnosti NAFIGATE představíme za 14 dní, přesně 20. června v 10 hodin na půdě Infokanceláře OSN v Praze, zmiňovanou technologii blíže, českého realizátora tohoto projektu a jeho další plány včetně budování nové fabriky. Tato zcela revoluční technologie pomůže řešit problém nerozložitelného odpadu v oceánech a aktuálně i reaguje na nové nařízení Evropské Komise o zákazu některých jednorázových plastových výrobku. Navíc celý princip této technologie spočívá ve zpracování fritovacích a jiných odpadních olejů, které jsou velmi problematickým odpadem zejména v případě, kdy se netřídí a končí v kanalizacích.

Za INCIEN se k tomuto tématu vyjadřila ředitelka Soňa Jonášová „Celý svět mluví o cirkulární ekonomice, ale nikdo zatím nedokáže uzavřít cyklus u plastů. Většina z nich je těžce recyklovatelných a pro nízkou ekonomickou hodnotu se stává, že končí v přírodě a oceánech. Evropa sice řekla dost  jednorázovému plastu v nové Strategii pro plasty, ale nikdo nemá řešení. Projekt Hydal ale předběhl dobu a nejen, že umí vyrobit biopolymer a z něj plast, který lze kompostovat, ale navíc jej vyrábí z  odpadního oleje, jehož materiálová recyklace je celosvětovým problémem. Zní to neuvěřitelně, ale v tomhle Češi diktují směřování cirkulární ekonomiky v globálním měřítku.“

Materiálové využití olejů je navíc mnohem preferovanější variantou než jeho energetické využití (používá se jako jedna ze složek pro výrobu biopaliv) a to i vzhledem k všeobecně platné hierarchii nakládání s odpadem, která je základem i pro cirkulární ekonomiku.

O technologii Hydal jsme informovali již dříve na našem portálu Zajímej.se

Ing. Ivana Jenerálová, media koordinátor INCIEN. 

Sdílejte tento článek na sociálních sítích