Naše pilíře

Pro aktéry z veřejného i privátního sektoru jsme partnerem ve snaze o lepší hospodaření s materiály a průvodcem na cestě k efektivní, šetrné a prosperující ekonomice. Posláním INCIEN je tak aktivně prosazovat principy cirkulární ekonomiky do praxe skrze vzdělávání, konzultace, výzkum, advokacii a vytváření komunity.

Těchto pět klíčových aktivit sdružujeme do takzvaných pilířů, které nám umožňují postupně přispívat k vizi prosperující a uhlíkově neutrální české ekonomiky s minimem negativních dopadů na přírodu. 

Akademie

V rámci tohoto pilíře inspirujeme a zvyšujeme znalosti, kompetence a povědomí o cirkulární ekonomice. Skrze edukaci profesionálů usilujeme o rychlejší aplikaci principů cirkulární ekonomiky do praxe. Naší snahou je maximalizace prevence vzniku odpadu a zvyšování udržitelné spotřeby na všech úrovních společnosti …

Konzultace

Díky konzultacím pro firmy a veřejný sektor přetavujeme naše know-how z oblasti cirkulární ekonomiky v konkrétní realizované projekty a zůstáváme tak ve styku s každodenní realitou. Problematika udržitelnosti a cirkulární ekonomiky nebyla pro české firmy po dlouho dobu prioritou, to se však zejména díky novým opatřením Evropské unie zásadně mění.

Think Tank

Usilujeme o to, aby se náš Think Tank stal centrem znalostí a expertízy pro cirkulární ekonomiku nejen v České republice, ale i Centrální a Východní Evropě. Zaměřujeme se na agendu cirkulární ekonomiky tak, jak je definována v oficiálních evropských i národních rámcích a zkoumáme její přínos v celkovém kontextu udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatu.

Advokacie

Našim cílem je nestranně, proaktivně, systematicky a dlouhodobě hájit zájmy cirkulární ekonomiky na národní úrovni. Chceme prosazovat a připomínkovat dílčí legislativní opatření a zákony, které povedou k implementaci prvků cirkulární ekonomiky do praxe, především pak těch, týkajících se odpadového hospodářství. Pilíř Advokacie vnímáme jako klíčový nástroj…

Český Cirkulární Hotspot

Spoluvytváříme funkční síť vztahů mezi klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky. Sdílíme informace, dobrou praxi, hovoříme o obtížích spojených se zaváděním cirkulárních principů do praxe. Umožňujeme vznik nových byznysových příležitostí a synergií. Díky Českému cirkulárnímu hotspotu a jeho pracovním skupinám komplexně propojujeme veřejnou sféru, soukromý sektor…

Chcete se stát partnerem?

Staňte se součástí Českého cirkulárního hotspotu a přidejte se k organizacím, kteří se řadí mezi pionýry cirkularity. Budete mít od října možnost účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE a propojovat se na networkingových akcí. Chcete se stát členem? Registrujte se zde do 30. září 2022.

Chcete se stát partnerem?

Staňte se součástí Českého cirkulárního hotspotu a přidejte se k organizacím, kteří se řadí mezi pionýry cirkularity. Budete mít od října možnost účastnit se pracovních skupin, exkurzí, seminářů, pravidelně získávat informace o CE a propojovat se na networkingových akcí. Chcete se stát členem? Registrujte se zde.

Zůstaňme v kontaktu

* indicates required

Kde nás najdete

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Naše sídlo a fakturační údaje

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Purkyňova 648/125,
612 00 Brno – Medlánky, Česká republika
IČO 04065956, DIČ CZ04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Hybernská 998/4,
110 00 Nové Město
T: +420 770 179 152
E: veronika@incien.org

Fakturační údaje:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Purkyňova 648/125
612 00 Brno – Medlánky,
Česká republika

IČO 04065956
DIČ CZ04065956

E: fakturace@incien.org