Naše projekty

Boj za cirkulární ekonomiku

KONFERENCE ODPAD ZDROJEM 2016
Konference je reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti nakládání s odpady na municipální úrovni. Cílem akce je sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a oběhovým hospodářstvím.


KOMPOST TOUR
Rok 2015 přinesl základní změnu v oblasti bioodpadů. My jsme se rozhodli skutečně se věnovat takovým osvětovým akcím, které povedou k předcházení vzniku odpadu. Konkrétně tedy podpora domácího kompostování. A jak to skutečně vypadá? Organizujeme přednášky o domácím kompostování a cirkulární ekonomice pro občany i zastupitele obcí a měst.


PILOTNÍ PROJEKT PRAHA 7
V současné době se s naší organizací Institut Cirkulární Ekonomiky věnujeme řešení problematiky odpadů v městské části Praha 7 a to ve spolupráci s panem místostarostou Ondřejem Mirovským a Odborem pro životní prostředí. Společně implementujeme řešení dle principů cirkulární ekonomiky a zero waste díky chytrým technologiím a inovativnímu přístupu.


SMART CITY BRNO
Ve spolupráci s dotační agenturou RENARDS spolupracujeme na přípravě pilotního projektu na využití bioodpadů a kalů z čistírny odpadních vod vyprodukovaných a území města Brna k produkci paliva pro autobusy DPMB. Jedná se o projekt, který ve své podstatě slučuje principy cirkulární ekonomiky s vizí Smart Cities.


Spolupráce a osvěta

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
Máme celou řadu partnerů z řad firem a společností, které se rozhodly implementovat principy cirkulární ekonomiky do jejich každodenních činností. Společně vyvíjíme produkty, které jsou vyrobeny s respektem k D4C (design for circularity) a pomáháme jim nacházet takové byznys modely, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i generují zisk a pomáhá rozvíjet firemní prosperitu.


BUZZ TALKS
Převzali jsme záštitu a stali se odborným garantem projektu BUZZ Talks, což jsou kreativní diskusní setkání na aktuální témata týkající se problematiky životního prostředí a jeho udržitelnosti. V roce 2015 bylo hlavním tématem plýtvání jídlem a v roce 2016 témata rozšiřujeme, avšak nosnou osou je vždy cirkulární ekonomika. V případě, že máte zájem uskutečnit diskuzní setkání pod hlavičkou BUZZ Talks nebo byste se rádi zapojili do organizace coby dobrovolníci, neváhejte se na nás obrátit.


UPLATNI.SE
Uvědomujeme si potenciál, který se skrývá ve studentech. A snažíme se pro jeho rozvoj udělat maximum. Projekt Uplatni.se vznikl s cílem zprostředkovat studentům spolupráci s firmami již v průběhu studia a to formou odborných stáží, exkurzí a zejména zpracováváním diplomových prací ve spolupráci s firmami. Tento inzertní a informační portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a firmami se zaměřením na oblast CE. Aktuální informace, pořádané události a jednoduše veškeré čerstvé zprávy najdete na našich Facebookových stránkách. Stejně tak sami poskytujeme stáže a spolupráci při vypracovávání závěrečných prací studentům vysokých škol. Máte zájem s námi spolupracovat a to buď jako sponzor či dobrovolník? Neváhejte nás kontaktovat.


Publikační činnost

ZAJÍMEJ.SE
Píšeme o tom, co nás zajímá a do by mohlo zajímat i Vás. A to na portálu www.zajimej.se. Uznáváme svobodu slova a zajímá nás i Váš názor. Máte-li témata, která se týkají cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství, životního prostředí aj., neváhejte se nám ozvat a zapojit se do našich aktivit.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Pravidelně informujeme a publikujemem výsledky zasedání a konferencí, kterých se účastníme. S názory našich interních či externích specialistů se můžete setkat v různých periodicích zejména v oblasti nakládání s odpady.


OSVĚTOVÉ AKTIVITY
Pravidelně pořádáme přednášky, workshopy a další aktivity na školkách, školách i univerzitách. Věříme, že právě díky dětem a studentům se témata CE mohou rozšiřovat a přinášet smysluplné uplatnění v širokém měřítku. Aktivně spolupracujeme na projektech zavádění ZERO WASTE principů do škol a společně se studenty zlepšujeme prostředí ve školách i mimo ně.