Naše služby

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

SAMOSPRÁVY

V současnosti se INCIEN věnuje optimalizaci systémů odpadového hospodářství v obcích ČR v komplexní míře. Pro samosprávy zpracovává fyzické analýzy odpadu, studie odpadového hospodářství, plány odpadového hospodářství a dotační poradenství. Věnuje se také osvětovým aktivitám, pilotním projektům v oblasti inteligentních systémů nakládání s odpady a pořádá konferenci ODPAD ZDROJEM, jejíž cílem je šíření dobré praxe v oblasti odpadového a oběhového hospodářství na úrovni samospráv mezi zastupitele obcí. Naše řešení jsou zaměřena na předcházení vzniku, nastavení efektivního systému separace a následného sběru odpadů. Snažíme se vždy našim klientům pomoci najít takovou cestu, která jim pomůže šetřit obecní rozpočet, zapojit co nejvyšší míru obyvatelstva a být ohleduplnými k životnímu prostředí.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

FIRMY

Víme, že business hraje zásadní roli v přechodu na cirkulární ekonomiku. Z tohoto důvodu vstupujeme do dlouhotrvajících partnerství a projektů s ambiciózními společnostmi, se kterými navrhujeme a zavádíme kroky vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v jejich každodenních činnostech. Společně vyvíjíme produkty a služby, které jsou nastaveny s respektem k D4C (design for circularity) a pomáháme jim nacházet takové byznys modely, které jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i generují zisk a pomáhají rozvíjet firemní prosperitu.

VIDEO: Odpovědné Česko

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘE

Přeměnit fungování celé firmy na cirkulární je komplexní a časově náročný proces. Cirkulární ekonomika totiž není jen o odpadech, je o změně celého business modelu, ekodesignu, preferenci obnovitelných zdrojů a dalších klíčových prvcích, které lze aplikovat do firemních plánů a business modelu. Projekt CIRKULÁRNÍ KANCELÁŘE Vám pomůže s prvním krokem k pozitivní změně. Pomůže Vám nasadit si „cirkulární brýle“ v prostorech, ve kterých trávíte největší část pracovní doby. Tak kde jinde začít změnu než v kancelářích?

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

VEŘEJNÝ SEKTOR

INCIEN se aktivně účastní dialogů s veřejnou správou, kterou podporuje při rozhodnutích, jenž umožňují přechod na oběhové hospodářství. Šíříme poznatky o výhodách cirkulární ekonomiky, sdílíme osvědčené postupy a poskytujeme platformu pro aktivní výměnu zkušeností a expertních znalostí mezi předními odborníky a ústavními činiteli. Pořádáme mezivládní semináře, spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy na konkrétních projektech a často se účastníme vládních a resortních diskuzí na téma cirkulární ekonomiky.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Čerpáme z intenzivní mezinárodní spolupráce s globálními lídry v oboru. Přinášíme know-how a inovace ze zahraničí a pomáháme tak českým institucím s růstem a inspirací v sektoru cirkulární ekonomiky. Pořádáme obchodní mise, analýzy trhu, mezinárodní konference a v konkrétních projektech uplatňujeme zkušenosti našich zahraničních partnerů. Pomůžeme Vám s přehledem o nejnovějších trendech a technologiích či s výběrem správného partnera v odpadovém, vodohospodářském, stavebním či zemědělském sektoru.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

EDUKACE A OSVĚTOVÉ AKTIVITY

Pravidelně pořádáme přednášky, workshopy a další aktivity na školkách, školách i univerzitách. Věříme, že právě díky spolupráci s akademických sektorem a studenty se témata CE mohou rozšiřovat a přinášet smysluplné uplatnění v širokém měřítku. Společně s vědeckými odborníky analyzujeme nejnovější trendy ve světe cirkulární ekonomiky i produkty a služby našich klientů. Aktivně spolupracujeme na projektech zavádění Zero Waste principů do škol a společně se studenty zlepšujeme prostředí ve školách i mimo ně.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

ZAJIMEJ.SE

Vedeme jediný informační portál o cirkulární ekonomice v České republice. Píšeme o nejnovějších cirkulárních trendech ze světa byznysu, měst a obcí, eko-inovací a životního stylu. Tedy o tom, co nás zajímá a co by mohlo zajímat i Vás, sledujte www.zajimej.se a Facebook. Rádi podpoříme Váš projekt a dáme o něm vědět lidem, které téma cirkulární ekonomiky zajímá. Společně s odborným měsíčníkem Odpadové fórum a s portálem zajimej.se a tretiruka.cz Vás můžeme prezentovat pomocí speciálního komunikačního „cirkulárního balíčku“. Uznáváme svobodu slova a zajímá nás i Váš názor. Máte-li témata, která se týkají cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství, životního prostředí aj., neváhejte se nám ozvat a zapojit se do našich aktivit. Pokud chcete podpořit naši redakci, která si stojí na zásadách otevřenosti a transparentnosti, finančně budeme poctěni! DARUJME.CZ – projekt zajimej.se

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

XFLOW.cz

Uvědomujeme si potenciál, který se skrývá ve studentech a mladých lidech a snažíme se pro jeho rozvoj udělat maximum. Uplatni.se vzniklo s cílem zprostředkovat studentům spolupráci s firmami v průběhu studia formou odborných stáží, exkurzí a zpracováváním diplomových prací. Tento inzertní a informační portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a firmami se zaměřením na oblast cirkulární ekonomiky. Aktuální informace a nabídky najdete na našem webovém portálu www.wflow.se nebo na našich Facebookových stránkách.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

BUZZ TALKS

Převzali jsme záštitu a stali se odborným garantem projektu BUZZ Talks, což jsou kreativní diskusní setkání na aktuální témata týkající se problematiky životního prostředí a jeho udržitelnosti. Věnovali jsme se plýtvání jídlem, v roce 2016 jsme témata rozšířili na módu, stavby i dopravu. Letos nás čekají další zajímavé akce, avšak hlavním bodem je vždy cirkulární ekonomika. V případě, že máte zájem uskutečnit diskuzní setkání pod hlavičkou BUZZ Talks nebo byste se rádi zapojili do organizace, neváhejte se na nás obrátit.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

CIRKULÁRNÍ KAVÁRNY

Rozhodli jsme se přicházet s konkrétními cirkulárními řešeními pro HORECA segment. Nejen proto, že zde vidíme velký prostor pro zlepšení, ale také proto, že „udržitelná gastronomie“ začíná být velké téma a dotazy ohledně toho, co a jak mohou konkrétní podniky dělat lépe, k nám přichází stále častěji. Každá cirkulární kavárna ví, že s odpady se má nakládat jako se zdroji. Ví, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Ví, že spousta materiálu se dá ještě dále použít. A ví, že veškerý vzniklý odpad je nutné důsledně třídit a zajímat se, jak je s ním dále nakládáno. Pokud máte kavárnu či gastroprovozovnu a chcete vědět víc, neváhejte kontaktovat naši poradkyni v oblasti udržitelné gastronomie Barboru Kebovou barbora@incien.org.

 

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

CIRKULÁRNÍ TEXTIL

Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety hned po těžbě ropy. Žijeme na planetě s omezenými zdroji a je na čase hledat cesty, jak může cirkulární ekonomika uzavřít cyklus a toto pekelné tempo zpomalit. Proto jsme ve spolupráci s H&M v letošním roce zahájili projekt Cirkulární textil, kde budeme společně hledat cesty, jak do textilního průmyslu přinést zpomalení a zacyklení. Může se to zdát jako velká ambice, ale my jsme přesvědčeni, že i díky lokálním pilotním projektům můžeme zkusit najít společnou cestu, která třeba v konečném důsledku inspiruje celý svět. Zajímá Vás móda, udržitelnost a životní prostředí? Přemýšlíte nad cirkulací textilu, životním cyklem trička nebo kalhot a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás na recepce@incien.org a příště můžeme udělat přednášku pro Vás.

 

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

STRÁŽCE PLANETY

Podpora vzdělávání malých dětí je jednou z našich priorit. Projekt strážce planety vznikl, protože jsme už dlouhou dobu cítili potřebu o problémech cirkulární ekonomiky a vůbec celkového vztahu k planetě mluvit HLAVNĚ s těmi, kteří si vztah k ní teprve utváří. S těmi, kteří mají budoucnost naší planety ve svých rukách. S těmi, kterým naši planetu v nějakém stavu odevzdáme a bude na nich, jak s ní dále naloží. Děti jsou budoucnost, naše i planety. A jak v poslední době můžeme vidět, i děti mají svůj názor, jak by se mělo s planetou zacházet. Planeta „B“ totiž neexistuje.

Každý z nás může přispět www.darujme.cz/projekt/1201758