Edukace a osvětové aktivity

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Konference ODPAD ZDROJEM

INCIEN pořádá od roku 2016 první konferenci, která je zaměřená na téma cirkulární ekonomiky na komunální úrovni. Cílem akce je seznámit zastupitele obcí a měst s komplexní šíří témat a oblastí, které jsou klíčové pro zavádění těchto principů do praxe a zároveň poskytnout platformu pro aktivní navazování spolupráce. Klíčovými bloky akce jsou: ODPADY, VODA, ENERGIE, STAVBY a CIRKULÁRNÍ RADNICE.

VIDEO: Konference ODPAD ZDROJEM 2018

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Kurz celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství

Společně s VŠCHT a dalšími partnery stojíme za prvním kurzem celoživotního vzdělávání o cirkulární ekonomice v České republice. Kurz je určen zástupcům jak veřejné, tak byznys sféry a cílem je seznámit účastníky s tématem tak, aby byli schopni jej aplikovat do každodenní praxe. Seminář je v délce 13ti celodenních kurzů a doplněn je o exkurze. Teoretické informace jsou rovným dílem vyváženy prezentacemi odborníků z praxe.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Třídění nápojových kartonů na MŠ a SŠ

V rámci ročního projektu s firmou Tetra Pak Česká republika, s.r.o. jsme na analýzy současného stavu třídění a následného využití nápojových kartonů ve vybraných městských částech Prahy navázali sérii osvětových aktivit. V desítkách škol a školek byly zavedeny systémy třídění nápojových kartonů a proběhly na nich i osvětové aktivity o třídění odpadů a cirkulární ekonomice.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Základní škola / Mateřská škola bez odpadu

Pro školy a školky máme připravený program, v rámci kterého dochází k analýze současného stavu třídění, návrhu optimálního řešení a sérii osvětových aktivit vedoucích k maximální možné míře třídění odpadů. Referenčními školami je např. ZŠ Blučina, Prostřední Bečva či Jaroměřice.

VIDEO: Co končí ve sběrných nádobách základní školy?

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Kompost tour

Série osvětových akcí a přednášek pro municipality, které zavádějí domácí kompostování jako součást komplexního systému nakládání s odpadem a prevencí jeho vzniku. Od roku 2015 máme za sebou více než 100 přednášek a dále pokračujeme v šíření myšlenek prevence vzniku odpadů i na dalších obcích.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Hledání příležitostí v cirkulární ekonomice – workshopy / semináře / přednášky pro firmy

S firmami odhalujeme potenciál, které pro ně cirkulární ekonomika může znamenat. Pořádáme odborné přednášky i na míru ušité workshopy, díky kterým se do procesu hledání příležitostí zapojují zaměstnanci napříč celou společností. Osvěta zaměstnanců je také samozřejmou součástí každého našeho projektu tak, aby byl co nejlépe aplikován v každodenních činnostech našich firemních partnerů

VIDEO: O odpadech a cirkulární ekonomice na setkání slušných firem