Veřejný sektor

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

PAYT TOUR 2017

Semináře MŽP a INCIEN k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích. Na jaře 2017 bylo zorganizováno 13 seminářů v krajských městech pro zástupce samospráv týkající se zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 „Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“.

VIDEO: PAYT TOUR 2017

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Kulatý stůl na téma Opravitelnost výrobků

Spoluorganizace kulatého stolu na téma opravitelnost výrobků na půdě Velvyslanectví Francie v Praze, kde byl představen koncept projektu firmy Groupe SEB “10 let opravitelný výrobek”. Následně probíhala diskuze na téma zavádění podobných projektů a principů CE do praxe v České republice. Mezi účastníky byl zastoupen neziskový i vládní sektor, byznys i zástupci Evropské Komise.

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“][/siteorigin_widget]

Seminář Green Deals

Organizace semináře, kde se zástupci holandského Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství (Rijkswaterstaat) setkali se zástupci českých ministerstev a průmyslu na půdě Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, aby se seznámili s konceptem Green Deals. Green Deals je nizozemský vládní program, který umožňuje poskytování efektivní pomoci organizacím, usilujícím inovativními projekty o zelený a udržitelný růst, kterým ale překáží legislativa k úspěšné implementaci a diseminaci. Musí se však jednat o řešení problému, který není možné vyřešit na základě již platné legislativy nebo všeobecně známých pravidel.