Nová brožura pro obce: Opětovné využití a re-use centra.

V rámci naší organizace, Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. se zaměřujeme na inovativní environmentální management. Společně se svými partnery pracujeme na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Poskytujeme analytické a vzdělávací programy stejně tak, jako projektový management pro jednotlivce, firmy i obce v oblasti životního prostředí. Za dobu naší působnosti se nakládání s odpadem a prevence jeho vzniku stalo jedním z klíčových témat, kterému se věnujeme.

Proto jsme vyvořili krátkou informační brožuru jejímž cílem je seznámit Vás se základními principy a zejména benefity opětovného využívání věcí, keré nás v každodenním životě obklopují a které se často na konci doby, po kterou nám slouží, stanou odpadem.

Mnoho obcí v současnosti připravuje projekty související s žádostí o finanční podporu z různých programů. Je však důležité zmínit, že mnohé aktivity, které se znovupoužívaní věcí týkají, lze financovat při běžném provozu sběrného dvora a v konečném výsledku nejsou tak finančně náročné, aby na ně bylo třeba čerpat dotace.

Pojďme spolu pracovat na přechod k cirkulárnímu fungování společnosti, ve které se na odpady díváme jako na zdroje.

Brožuru si můžete ZDARMA stáhnout ZDE: Opětovné využití a re-use centra

Sdílejte tento článek na sociálních sítích