Vychází nová studie INCIEN: Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu

Česká republika je druhou nejprůmyslovější zemí EU v podílu na hrubé přidané hodnotě a patří třetí příčka v množství emisí skleníkových plynů na obyvateleCirkulární ekonomika je klíčovým nástrojem ke snižování emisí, bez níž k dekarbonizaci těžkého průmyslu v České republice nedojde. Možná řešení nyní představuje tato studie s názvem Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, která právě vychází pod hlavičkou Institutu cirkulární ekonomiky.

Hlavním cílem této studie je podnítit diskusi o cirkulární ekonomice a jejím potenciálu pro snížení emisí skleníkových plynů v těžkém průmyslu v ČR, a v konečném důsledku motivovat k realizaci vhodných cirkulárních opatření. Ta mohou přispět ke zkrácení dodavatelských řetězců, snížení spotřeby energií i materiálů, zachování vzácných přírodních zdrojů či zlepšení stavu biodiverzity, a přitom podporují nákladově efektivním způsobem i úsilí o dekarbonizaci těžkého průmyslu 

Studii, vypracovanou ve spolupráci s Evropskou klimatickou nadací, si můžete stáhnout zdarma v češtině nebo v angličtině

Nechce se vám číst celá studie? Připravili jsme krátký explainer určený pro širokou veřejnost, který shrnuje klíčové závěry studie na jednu stránku a který najdete zde.

Sdílejte tento článek na sociálních sítích